ŚCIEŻKA ZAWODOWA
NIGDY WIĘCEJ PRZESYPIANIA :)

Język angielski w pracy: A1-C1

Kury z języka angielskiego dla dorosłych dostępne są na wszystkich poziomach zaawansowania. Na kursach Smart Learning słuchacze uczą się w klasie w formie tradycyjnej. Obok zajęć w szkole uczniowie mają zapewnione pełne wsparcie technologiczne. Rozwiązania Smart Learning sprawiają, że uczestnicy kursów robią duże postępy w nauce. Zajęcia podzielone są na dwie części: teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej uczniowie zachęcani są do rozwoju sprawności receptywnych języka autonomicznie. W części praktycznej uczniowie starają się wykorzystywać wiedzę teoretyczną w sposób produktywny.

ORGANIZACJA KURSU:

  • zajęcia rozpoczynają się w październiku i trwają do końca czerwca
  • liczba godzin: 56
  • raz w tygodniu po 2 godziny
  • spotkanie 90 minut
  • liczebność grupy: 6-8 osób

CELE NAUKI:

  • stworzenie warunków naturalnego kontaktu z językiem angielskim,
  • rozwój wszystkich umiejętności językowych (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie) ze szczególnym naciskiem na swobodę porozumiewania się w języku angielskim,
  • rozwój umiejętności komunikowania się w zakresie tematów ogólnych
  • rozwój umiejętności komunikowania się w zakresie tematów związanych z pracą

MIEJSCE ZAJĘĆ:

  • Siedziba Szkoły Smart - Łomianki, ul. Warszawska 31

POZNAJ CENĘ KURSU
Rozwiąż test: tel. 22 751 88 12

SKORZYSTAJ Z NIŻSZYCH CEN ZA NAUKĘ NA ROK 2016/17. POZNAJ PEŁNĄ OFERTĘ.
UMIEJĘTNOŚCI DLA PRZYSZŁOŚCI.


PODRĘCZNIKI SMART


"Podręczniki smart pozwalają osiągnąć pełną autonomię ucznia już od pierwszej klasy.."