FUTURISM
DLA GIMNAZJUM

Futurism Gimnazjum lower

Kurs angielskiego dla grupy wiekowej gimnazjalnej nazwaliśmy FUTURISM. Ten kurs jest na poziomie podstawowym i językowo wprowadza uczniów w świat jutra.

Futurism ma otwierać młodych ludzi na świat i przedstawiać trendy światowe w dziedzinach: elektroniki, cybernetyki, technologii, biotechnologii, Artificial Intelligence, komunikacji. Futurism ma promować ciekawość wiedzy, inspirować do kreatywnego i wychodzącego w przyszłość myślenia…. zachęcać do spekulowania, rozważania, marzenia. Program Futurism zakłada doskonalenie umiejętności receptywnych i produktywnych. Program opracowany na bazie materiałów autentycznych - źródeł tekstowych, wideo, audio.

Zajęcia podzieliliśmy na dwie części:
część pierwsza - receptywna, podczas której uczestnicy doskonalą sprawność językową na podstawie materiałów źródłowych (tekst, wideo, audio). Materiały opracowane w formie lekcji multimedialnych.
część druga - produktywna, podczas której uczestnicy podejmują dyskusje na wybrane tematy. W tej części uczniowie będą mogli poznać również naukowców, którzy pracują w języku B, by poznawać nowinki naukowe z pierwszej ręki.

Zajęcia odbywają się w nowatorskim laboratorium językowym umożliwiającym prowadzenie nauki wyspowej, tj. takiej, która pozwala jednostkom pogłębiać wiedzę w sposób autonomiczny, w pełni dostosowany do ich zdolności, predyspozycji. Laboratorium językowe wyposażone jest w komputery, tablice, dostęp do internetu światłowodowego z autorskimi lekcjami wideo, podcastami wideo, słownikami, translatorami, programami edukacyjnymi.

ORGANIZACJA KURSU:

 • zajęcia rozpoczynają się w październiku i trwają do końca czerwca
 • liczba godzin: 56
 • raz w tygodniu po 2 godziny
 • liczebność grupy: 6-8 osób

CELE NAUKI:

 • stworzenie warunków naturalnego kontaktu z językiem angielskim,
 • rozwój wszystkich umiejętności językowych (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie) ze szczególnym naciskiem na swobodę porozumiewania się w języku angielskim,
 • rozwój umiejętności komunikowania się w zakresie tematów ogólnych i specjalistycznych.

JAK UCZYMY:

 • na zajęciach w szkole, uczniowie debatują, odgrywają scenki, przygotowują prezentacje - jednym słowem uczą się pracować w języku angielskim.
 • po zajęciach, uczniowie mają dostęp do platformy multimedialnej smart, na której autonomicznie odrabiają prace domowe, przygotowują projekty, piszą testy.
 • nauczyciel organizuje ćwiczenia rozwijające sprawność mówienia: mini wywiady, scenki sytuacyjne, dialogi, gry językowe
 • uczniowie przystępują do testów cząstkowych. Pod koniec każdego semestru jest przeprowadzony egzamin.

MIEJSCE ZAJĘĆ:

 • Siedziba Szkoły Smart - Łomianki, ul. Warszawska 31

POZNAJ CENĘ KURSU

Cena kursu: 180 zł / miesiąc

Cena kursu bez dofinansowania: 180 zł / miesiąc.
Dofinansowanie nauki przez Wojewodę Mazowieckiego. Cena z dofinansowaniem przy zapisie 1 dziecka: 120 zł / miesiąc. Cena z dofinansowaniem przy zapisie 2 dzieci: 82 zł/ miesiąc (dziecko)Futurism Gimnazjum higher

Kurs angielskiego dla grupy wiekowej gimnazjalnej nazwaliśmy FUTURISM. Ten kurs jest kontynuacją kursu Futurism Gimnazjum 1. Futurism ma otwierać młodych ludzi na świat i przedstawiać trendy światowe w dziedzinach: elektroniki, cybernetyki, technologii, biotechnologii, Artificial Intelligence, komunikacji. Futurism ma promować ciekawość wiedzy, inspirować do kreatywnego i wychodzącego w przyszłość myślenia…. zachęcać do spekulowania, rozważania, marzenia. Program Futurism zakłada doskonalenie umiejętności receptywnych i produktywnych. Program opracowany na bazie materiałów autentycznych - źródeł tekstowych, wideo, audio.

Zajęcia podzieliliśmy na dwie części:
część pierwsza - receptywna, podczas której uczestnicy doskonalą sprawność językową na podstawie materiałów źródłowych (tekst, wideo, audio). Materiały opracowane w formie lekcji multimedialnych.
część druga - produktywna, podczas której uczestnicy podejmują dyskusje na wybrane tematy. W tej części uczniowie będą mogli poznać również naukowców, którzy pracują w języku B, by poznawać nowinki naukowe z pierwszej ręki.

Zajęcia odbywają się w nowatorskim laboratorium językowym umożliwiającym prowadzenie nauki wyspowej, tj. takiej, która pozwala jednostkom pogłębiać wiedzę w sposób autonomiczny, w pełni dostosowany do ich zdolności, predyspozycji. Laboratorium językowe wyposażone jest w komputery, tablice, dostęp do internetu światłowodowego z autorskimi lekcjami wideo, podcastami wideo, słownikami, translatorami, programami edukacyjnymi.

ORGANIZACJA KURSU:

 • zajęcia rozpoczynają się w październiku i trwają do końca czerwca
 • liczba godzin: 56
 • 2 razy w tygodniu (poniedziałek + środa, wtorek+czwartek) lub raz w tygodniu po 2 godziny
 • liczebność grupy: 6-8 osób

CELE NAUKI:

 • stworzenie warunków naturalnego kontaktu z językiem angielskim,
 • rozwój wszystkich umiejętności językowych (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie) ze szczególnym naciskiem na swobodę porozumiewania się w języku angielskim,

JAK UCZYMY:

 • na zajęciach w szkole, uczniowie debatują, odgrywają scenki, przygotowują prezentacje - jednym słowem uczą się pracować w języku angielskim.
 • po zajęciach w szkole, uczniowie mają dostęp do platformy multimedialnej smart, na której autonomicznie odrabiają prace domowe, przygotowują projekty, piszą testy.
 • nauczyciel organizuje ćwiczenia rozwijające sprawność mówienia: mini wywiady, scenki sytuacyjne, dialogi, gry językowe
 • uczniowie przystępują do testów cząstkowych. Pod koniec każdego semestru jest przeprowadzony egzamin.

MIEJSCE ZAJĘĆ:

 • Siedziba Szkoły Smart - Łomianki, ul. Warszawska 31

POZNAJ CENĘ KURSU

Cena kursu: 180 zł / miesiąc

Cena kursu bez dofinansowania: 180 zł / miesiąc.
Dofinansowanie nauki przez Wojewodę Mazowieckiego. Cena z dofinansowaniem przy zapisie 1 dziecka: 120 zł / miesiąc. Cena z dofinansowaniem przy zapisie 2 dzieci: 82 zł/ miesiąc (dziecko)TO JEST KONIEC FUTURISM DLA GIMNAZJUM.


Uczeń jest samodzielny.
Wie jak się uczyć, opanował dla siebie skuteczne strategie uczenia się, nie boi się mówić, nie przejmuje się, gdy popełnia błędy, prezentuje obszerny zasób słów i struktur, może śmiało zdać egzamin zewnętrzny, rozwija swoje pasje w oryginale :)


Zerknijmy na etap najwyższy.   


SKORZYSTAJ Z NIŻSZYCH CEN ZA NAUKĘ NA ROK 2016/17. POZNAJ PEŁNĄ OFERTĘ.
UMIEJĘTNOŚCI DLA PRZYSZŁOŚCI.


PODRĘCZNIKI SMART


"Podręczniki smart pozwalają osiągnąć pełną autonomię ucznia już od pierwszej klasy.."