• GENERAL A1 - C1

  Smart Ćwiczenia Uczniowie korzystają z czterech zeszytów ćwiczeń, dzięki którym poznają słownictwo, ćwiczą wymowę, uczą się budować proste zdania.

 • MATURA

  Fonetyka Fonetyka to lekcje, które pomagają zrozumieć zasady pisowni z języka angielskiego.

 • NAUKA INDYWIDUALNA

  Fonetyka Fonetyka to lekcje, które pomagają zrozumieć zasady pisowni z języka angielskiego.

FUTURISM
DLA LICEUM

FUTURISM DLA LICEUM

Kurs angielskiego dla liceum nazwaliśmy FUTURISM DLA LICEUM. Ten kurs jest na poziomie zaawansowanym i prezentuje uczniom technologię jutra.

Futurism ma otwierać młodych ludzi na świat i przedstawiać trendy światowe w dziedzinach: elektroniki, cybernetyki, technologii, biotechnologii, Artificial Intelligence, komunikacji. Futurism ma promować ciekawość wiedzy, inspirować do kreatywnego i wychodzącego w przyszłość myślenia…. zachęcać do spekulowania, rozważania, marzenia.

Program Futurism zakłada doskonalenie umiejętności receptywnych i produktywnych. Program opracowany na bazie materiałów autentycznych - źródeł tekstowych, wideo, audio.

Zajęcia podzieliliśmy na dwie części:
część pierwsza - receptywna, podczas której uczestnicy doskonalą sprawność językową na podstawie materiałów źródłowych (tekst, wideo, audio). Materiały opracowane w formie lekcji multimedialnych.
część druga - produktywna, podczas której uczestnicy podejmują dyskusje na wybrane tematy. W tej części uczniowie będą mogli poznać również naukowców, którzy pracują w języku B, by poznawać nowinki naukowe z pierwszej ręki.

Zajęcia odbywają się w nowatorskim laboratorium językowym umożliwiającym prowadzenie nauki wyspowej, tj. takiej, która pozwala jednostkom pogłębiać wiedzę w sposób autonomiczny, w pełni dostosowany do ich zdolności, predyspozycji. Laboratorium językowe wyposażone jest w komputery, tablice, dostęp do internetu światłowodowego z autorskimi lekcjami wideo, podcastami wideo, słownikami, translatorami, programami edukacyjnymi.

ORGANIZACJA KURSU:

 • zajęcia rozpoczynają się w październiku i trwają do końca czerwca
 • liczba godzin: 56
 • raz w tygodniu po 2 godziny
 • liczba osób w grupie: 6-8 osób

CELE NAUKI:

 • stworzenie warunków naturalnego kontaktu z językiem angielskim,
 • rozwój wszystkich umiejętności językowych (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie) ze szczególnym naciskiem na swobodę porozumiewania się w języku angielskim,
 • rozwój umiejętności komunikowania się w zakresie tematów ogólnych.

JAK UCZYMY:

 • na zajęciach w szkole, uczniowie debatują, odgrywają scenki, przygotowują prezentacje - jednym słowem uczą się pracować w języku angielskim.
 • po zajęciach, uczniowie mają dostęp do platformy multimedialnej smart, na której autonomicznie odrabiają prace domowe, przygotowują projekty, piszą testy.
 • nauczyciel organizuje ćwiczenia rozwijające sprawność mówienia: mini wywiady, scenki sytuacyjne, dialogi, gry językowe
 • po godzinach, uczniowie mogą brać udział (dla chętnych, ambitnych, ciekawych świata i głodnych wiedzy) w spotkaniach z naukowcami, inżynierami, programistami, lekarzami, którzy tworzą nowatorskie rozwiązania, prowadzą badania i tworzą rozwiązania jutra.
 • uczniowie przystępują do testów cząstkowych. Pod koniec każdego semestru jest przeprowadzony egzamin.

MIEJSCE ZAJĘĆ:

 • Siedziba Szkoły Smart - Łomianki, ul. Warszawska 31

POZNAJ CENĘ KURSU

Cena kursu: 180 zł / miesiąc

Cena kursu bez dofinansowania: 180 zł / miesiąc.
Dofinansowanie nauki przez Wojewodę Mazowieckiego. Cena z dofinansowaniem przy zapisie 1 dziecka: 120 zł / miesiąc. Cena z dofinansowaniem przy zapisie 2 dzieci: 82 zł/ miesiąc (dziecko)Przygotowanie do matury (angielski)

Kurs przygotowuje uczniów do matury ustnej i pisemnej z języka angielskiego Kurs łączy formę tradycyjną w klasie z nowoczesną platformą multimedialną, za pomocą której uczniowie są w stanie pracować autonomiczne i skutecznie. Zajęcia podzielone są na dwie części: teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej uczniowie zachęcani są do rozwoju sprawności receptywnych języka autonomicznie. W części praktycznej uczniowie starają się wykorzystywać wiedzę teoretyczną w sposób produktywny.

ORGANIZACJA KURSU:

 • zajęcia rozpoczynają się w październiku i trwają do końca kwietnia
 • liczba godzin: 50
 • raz w tygodniu po 2 godziny
 • liczebność grupy: 6-8 osób

CELE NAUKI:

 • stworzenie warunków naturalnego kontaktu z językiem angielskim,
 • rozwój wszystkich umiejętności językowych (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie) ze szczególnym naciskiem na materiał egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym

JAK UCZYMY:

 • na zajęciach w szkole, uczniowie debatują, odgrywają scenki, przygotowują prezentacje - jednym słowem uczą się pracować w języku angielskim.
 • po zajęciach w szkole, uczniowie mają dostęp do platformy multimedialnej smart, na której autonomicznie odrabiają prace domowe, przygotowują projekty, piszą testy.
 • nauczyciel organizuje ćwiczenia rozwijające sprawność mówienia
 • uczniowie przystępują do testów cząstkowych.

MIEJSCE ZAJĘĆ:

 • Siedziba Szkoły Smart - Łomianki, ul. Warszawska 31

POZNAJ CENĘ KURSU

Cena kursu: 180 zł / miesiąc

Cena kursu bez dofinansowania: 180 zł / miesiąc.
Dofinansowanie nauki przez Wojewodę Mazowieckiego. Cena z dofinansowaniem przy zapisie 1 dziecka: 120 zł / miesiąc. Cena z dofinansowaniem przy zapisie 2 dzieci: 82 zł/ miesiąc (dziecko)TO JEST KONIEC FUTURISM DLA LICEUM.

Uczeń nauczył się języka i swobodnie posługuje się nim. Umie mówić na mniej i bardziej złożone tematy popularno naukowe. Zrozumiał, że język otwiera mu drzwi na świat. Nie boi się konkurencji, obiera te studia, które go interesują, język wykładowy na studiach nie stanowi żadnego problemu.

Teraz uczeń nie może bać się otworzyć drzwi i działać z całym światem!

To jest moja wizja nauczania języków, głównie języka angielskiego. Dziękuję za uwagę. Piotr Wdowiarski, twórca Smart Learning. Masz pytanie do mnie? - śmiałoSKORZYSTAJ Z NIŻSZYCH CEN ZA NAUKĘ NA ROK 2016/17. POZNAJ PEŁNĄ OFERTĘ.
UMIEJĘTNOŚCI DLA PRZYSZŁOŚCI.


PODRĘCZNIKI SMART


"Podręczniki smart pozwalają osiągnąć pełną autonomię ucznia już od pierwszej klasy.."