ETAP SZKOLNY
NAUKA WYSPOWA

Kurs angielskiego na etapie czwartym i piątym przebiega w oparciu o autorski model nauczania, który nazwaliśmy WYSPOWYM. Połączyliśmy naukę tradycyjną w klasie z nauką na nowoczesnej platformie. Nie chcemy, aby uczeń korzystający z kursu smart kiedykolwiek powiedział, że niczego nowego się nie uczy w klasie lub powtarza w kółko ten sam materiał. Stawiamy na 100% skuteczności, 100% ciekawości, 100% motywacji. Nasza wizja edukacji może zaskoczyć - jest niekonwencjonalna i SKUTECZNA. Nauczanie wyspowe - to opracowanie teorii w formie e-lektora, dzięki czemu uczeń może szlifować teorię autonomicznie. Zajęcia w klasie przeznaczamy na rozwijanie sprawności produktywnych (mówienie). Monitorujemy oczywiście postępy uczniów w ich pracy autonomicznej.

ORGANIZACJA KURSU:

 • zajęcia rozpoczynają się w październiku i trwają do końca czerwca
 • podział na grupy dokonywany jest pod względem wieku i umiejętności ucznia.
 • liczba godzin: 56
 • 2 razy w tygodniu (poniedziałek + środa, wtorek+czwartek) lub raz w tygodniu po 2 godziny
 • spotkanie trwa 45 minut lub 95 minut z przerwą
 • liczba osób w grupie: 6-8 osób

CELE NAUKI:

 • stworzenie warunków naturalnego kontaktu z językiem angielskim,
 • rozwój wszystkich umiejętności językowych (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie) ze szczególnym naciskiem na swobodę porozumiewania się w języku angielskim,
 • rozwój umiejętności komunikowania się w zakresie tematów ogólnych takich jak: dom, szkoła, praca, rodzina, zakupy, podróże, przyroda, sport, zdrowie,

JAK UCZYMY:

 • na zajęciach w szkole, uczniowie tworzą i odgrywają scenki, przygotowują mini prezentacje.
 • nauczyciel organizuje ćwiczenia rozwijające sprawność mówienia: mini wywiady, scenki sytuacyjne, dialogi, gry językowe
 • uczniowie przystępują do testów cząstkowych. Pod koniec każdego semestru odbywa się egzamin.

MIEJSCE ZAJĘĆ:

 • Siedziba Szkoły Smart - Łomianki, ul. Warszawska 31
 • Zespół Szkół - Dziekanów Leśny, ul. Akinsa 6
POZNAJ CENĘ KURSU

Cena kursu: 180 zł / miesiąc

Cena kursu bez dofinansowania: 180 zł / miesiąc.
Dofinansowanie nauki przez Wojewodę Mazowieckiego. Cena z dofinansowaniem przy zapisie 1 dziecka: 120 zł / miesiąc. Cena z dofinansowaniem przy zapisie 2 dzieci: 82 zł/ miesiąc (dziecko)Kurs angielskiego na etapie piątym i szóstym przebiega w oparciu o autorski model nauczania, który nazwaliśmy WYSPOWYM. Połączyliśmy naukę tradycyjną w klasie z nauką na nowoczesnej platformie. Nie chcemy, aby uczeń korzystający z kursu smart kiedykolwiek powiedział, że niczego nowego się nie uczy w klasie lub powtarza w kółko ten sam materiał. Stawiamy na 100% skuteczności, 100% ciekawości, 100% motywacji. Nasza wizja edukacji może zaskoczyć - jest niekonwencjonalna i SKUTECZNA. Nauczanie wyspowe - to opracowanie teorii w formie e-lektora, dzięki czemu uczeń może szlifować teorię autonomicznie. Zajęcia w klasie przeznaczamy na rozwijanie sprawności produktywnych (mówienie). Monitorujemy oczywiście postępy uczniów w ich pracy autonomicznej.

ORGANIZACJA KURSU:

 • zajęcia rozpoczynają się w październiku i trwają do końca czerwca
 • podział na grupy dokonywany jest pod względem wieku i umiejętności ucznia.
 • liczba godzin: 56
 • 2 razy w tygodniu (poniedziałek + środa, wtorek+czwartek) lub raz w tygodniu po 2 godziny
 • spotkanie trwa 45 minut lub 95 mininut z przerwą
 • liczebność grupy: 6-8 osób

CELE NAUKI:

 • stworzenie warunków naturalnego kontaktu z językiem angielskim,
 • rozwój wszystkich umiejętności językowych (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie) ze szczególnym naciskiem na swobodę porozumiewania się w języku angielskim,
 • rozwój umiejętności komunikowania się w zakresie tematów takich jak: dom, szkoła, praca, rodzina, zakupy, podróże, przyroda, sport, zdrowie,

JAK UCZYMY:

 • na zajęciach w szkole, uczniowie tworzą i odgrywają scenki, przygotowują mini prezentacje.
 • nauczyciel organizuje ćwiczenia rozwijające sprawność mówienia: mini wywiady, scenki sytuacyjne, dialogi, gry językowe
 • uczniowie przystępują do testów cząstkowych. Pod koniec każdego semestru odbywa się egzamin.

MIEJSCE ZAJĘĆ:

 • Siedziba Szkoły Smart - Łomianki, ul. Warszawska 31
 • Zespół Szkół - Dziekanów Leśny, ul. Akinsa 6
POZNAJ CENĘ KURSU

Cena kursu: 180 zł / miesiąc

Cena kursu bez dofinansowania: 180 zł / miesiąc.
Dofinansowanie nauki przez Wojewodę Mazowieckiego. Cena z dofinansowaniem przy zapisie 1 dziecka: 120 zł / miesiąc. Cena z dofinansowaniem przy zapisie 2 dzieci: 82 zł/ miesiąc (dziecko)TO JEST KONIEC ŚCIEŻKI SZKOLNEJ PODSTAWOWEJ.


Uczeń jest w pełni autonomiczny i samodzielny.
Wie jak wyszukiwać informacje, umie podejmować dyskusje na różne tematy, opanował szeroki zasób słownictwa ogólnego, zna i rozumie zasady gramatyczne


PORA PRZEJŚĆ NA WYŻSZY POZIOM :)... OPRACOWALIŚMY FUTURISM DLA GIMNAZJUM   


SKORZYSTAJ Z NIŻSZYCH CEN ZA NAUKĘ NA ROK 2016/17. POZNAJ PEŁNĄ OFERTĘ.
UMIEJĘTNOŚCI DLA PRZYSZŁOŚCI.


PODRĘCZNIKI SMART


"Podręczniki smart pozwalają osiągnąć pełną autonomię ucznia już od pierwszej klasy.."