ANGIELSKI BIZNESOWY

KURSY BUSINESS ENGLISH

Zapewniamy skuteczną ścieżkę rozwoju z języka angielskiego biznesowego dla osób dorosłych. Na ścieżce BUSINESS osoba rozwinie wszystkie umiejętności językowe tj.: pisanie, czytanie, rozumienie ze słuchu, mówienie oraz znajomość gramatyczną. Kursy skierowane są do osób dorosłych i realizują naukę na pięciu poziomach zaawansowania . Kurs na ścieżce BUSINESS obejmuje 60 godzin produktywnie i minimum 60 godzin receptywnie online. 

Słuchacze rozwijają sprawność języka w formule dwutorowej. Polega ona na doskonaleniu sprawności receptywnych na platformie (czytanie, słownictwo, gramatyka, słuchanie). Umiejętności receptywne słuchacz ćwiczy sam na platformie, właściwym dla siebie tempem i intensywnością, korzystając z narzędzi, lekcji interaktywnych i dodatkowych materiałów szkoleniowych. Następnie zaznajomiony z materiałem – spotyka się na lekcji z lektorem i skuteczniej może rozwijać sprawności produktywne języka (mówienie). 

Dążymy do utrwalania autorskiego modelu dwutorowego, który pozwala ćwiczyć sprawności bierne elektronicznie, a produkcyjne – w klasie. Dzięki tym rozwiązaniom zapewniamy skuteczną naukę w optymalnej cenie.  Więcej o metodzie dwutorowej:

SŁUCHACZ OTRZYMA

  • PO (program nauczania)
  • skan listy obecności z każdego miesiąca dla pracodawcy (w przypadku dofinansowania do kursu przez pracodawcę)
  • dostęp do funkcji Board

MIEJSCE ZAJĘĆ

  • Smart Learning Łomianki ul. Warszawska 31
  • Smart Room Stare Babice ul. Rynek 11

OPINIE SŁUCHACZY

ANGIELSKI W PRACY

angielski cena 640 zł/trymestr
angielski rozpoczęcie październik – czerwiec
angielski słuchacze osoby dorosłe
angielski wielkość grupy do 5 osób w grupie
angielski poziomy pięć poziomów zaawansowania
angielski długość lekcji lekcje 1×90 minut
angielski liczba lekcji 60 godzin produktywnie
angielski platforma 60 godzin receptywnie

SPRAWDŹ DOSTĘPNOŚĆ KURSÓW