ANGIELSKI HIGHER – angielski dla młodzieży w wieku od 15–19 lat

KURSY ANGIELSKIEGO DLA MŁODZIEŻY

Płynna znajomość języka angielskiego jest decydującym czynnikiem, który pozwala realizować swoje hobby, dalsze plany edukacyjne w kraju i zagranicą, nawiązywać międzynarodowe znajomości. 

Kursy przeznaczone dla młodzieży w wieku od 15–19 lat stanowią kontynuację wcześniejszych poziomów. Uczniowie używają języka angielskiego jako narzędzia komunikacji. Operują szerokim zasobem słownictwa, potrafią swobodnie formułować myśli i prowadzić dialogi. Kursy rozwijają nabyte przez nich umiejętności i prowadzone są na trzech poziomach zaawansowania. . 

Uczniowie kwalifikowani są do grup z podziałem na różne poziomy zaawansowania. Postępy w nauce są na bieżąco monitorowane poprzez testy, kartkówki i egzaminy. 

Liczebność grup w Smart Learning jest mała, co sprzyja aktywacji językowej ucznia, stwarza komfort pracy w klasie oraz pozwala w pełni realizować program nauczania poświęcając wystarczająco dużo uwagi każdej osobie w grupie. Dzięki tym założeniom uczniowie Smart Learning odnoszą sukcesy językowe. 

Uczniowie rozwijają sprawność języka w formule dwutorowej. Polega ona na doskonaleniu sprawności receptywnych na platformie (czytanie, słownictwo, gramatyka, słuchanie). Umiejętności receptywne słuchacz ćwiczy sam na platformie, właściwym dla siebie tempem i intensywnością, korzystając z narzędzi, lekcji interaktywnych i dodatkowych materiałów szkoleniowych. Następnie zaznajomiony z materiałem – spotyka się na lekcji z lektorem i skuteczniej może rozwijać sprawności produktywne języka (mówienie). 

Dążymy do utrwalania autorskiego modelu dwutorowego, który pozwala ćwiczyć sprawności bierne elektronicznie, a produkcyjne – w klasie. Dzięki tym rozwiązaniom zapewniamy skuteczną naukę w optymalnej cenie.  Więcej o metodzie dwutorowej:


CELE NAUKI:

  • rozwinie umiejętność komunikowania się w sytuacjach codziennych
  • poszerzy umiejętność podejmowania dyskusji na różne tematy
  • uporządkuje znajomość gramatyki oraz słownictwa z zakresu języka ogólnego
  • udoskonali nabyte sprawności językowych (czytanie, pisanie, słuchanie, mówienie)
  • rozwinie umiejętność rozumienia autentycznych materiałów w języku drugim
  • wykształci umiejętność pracy z narzędziami cyfrowymi

MIEJSCE ZAJĘĆ

  • Smart Learning Łomianki ul. Warszawska 31
  • Smart Room Stare Babice ul. Rynek 11

OPINIE SŁUCHACZY

ANGIELSKI HIGHER

angielski cena 590 zł/trymestr
angielski rozpoczęcie październik – czerwiec
angielski słuchacze wiek 15-19 lat
angielski wielkość grupy do 5 osób w grupie
angielski poziomy 3 poziomy zaawansowania
angielski długość lekcji lekcje 1×90 minut
angielski liczba lekcji 60 godzin produktywnie
angielski platforma 60 godzin receptywnie

SPRAWDŹ DOSTĘPNOŚĆ KURSÓW