ANGIELSKI MATURA – Kursy przygotowujące do egzaminu z języka angielskiego

MATURA JĘZYK ANGIELSKI

Znajomość określonych zagadnień, struktur gramatyczno leksykalnych i strategii egzaminacyjnych w ogromnym stopniu ułatwi zdanie egzaminu maturalnego z języka angielskiego. 

Kursy przeznaczone dla młodzieży z klas maturalnych. Uczniowie używają języka drugiego jako narzędzia komunikacji. Operują szerokim zasobem słownictwa, potrafią swobodnie formułować myśli i prowadzić dialogi. Kursy porządkują nabyte wiadomości językowe i przygotowują do egzaminu maturalnego z języka angielskiego.

Uczniowie kwalifikowani są do grup z podziałem na dwa poziomy zaawansowania. Postępy w nauce są na bieżąco monitorowane poprzez testy, kartkówki i egzaminy. 

Liczebność grup w Smart Learning jest mała, co sprzyja aktywacji językowej słuchacza,stwarza komfort pracy w klasie oraz pozwala w pełni realizować program nauczania poświęcając wystarczająco dużo uwagi każdej osobie w grupie. Dzięki tym założeniom uczniowie Smart Learning odnoszą sukcesy językowe. 

Uczniowie rozwijają sprawność języka w formule dwutorowej. Polega ona na doskonaleniu sprawności receptywnych na platformie (czytanie, słownictwo, gramatyka, słuchanie). Umiejętności receptywne słuchacz ćwiczy sam na platformie, właściwym dla siebie tempem i intensywnością, korzystając z narzędzi, lekcji interaktywnych i dodatkowych materiałów szkoleniowych. Następnie zaznajomiony z materiałem – spotyka się na lekcji z lektorem i skuteczniej może rozwijać sprawności produktywne języka (mówienie). 

Dążymy do utrwalania autorskiego modelu dwutorowego, który pozwala ćwiczyć sprawności bierne elektronicznie, a produkcyjne – w klasie. Dzięki tym rozwiązaniom zapewniamy skuteczną naukę w optymalnej cenie.  Więcej o metodzie dwutorowej:

CELE NAUKI

  • powtórzenie wybranych zagadnień językowych
  • uporządkuje znajomość gramatyki oraz słownictwa z zakresu języka ogólnego wymaganego na egzaminie
  • udoskonali nabyte sprawności językowych (czytanie, pisanie, słuchanie, mówienie)
  • rozwinie umiejętność rozumienia autentycznych materiałów w języku drugim
  • poznanie strategii egzaminacyjnych
  • wykształci umiejętność pracy z narzędziami cyfrowymi

MIEJSCE ZAJĘĆ

  • Smart Learning Łomianki ul. Warszawska 31
  • Smart Room Stare Babice ul. Rynek 11

OPINIE KLIENTÓW

ŚCIEŻKA MATURA

angielski cena 650 zł/trymestr
angielski rozpoczęcie październik – maj
angielski słuchacze klasy maturalne
angielski wielkość grupy do 4 osób w grupie
angielski poziomy 2 poziomy zaawansowania
angielski długość lekcji lekcje 1×90 minut
zanurzenie językowe w ferie
angielski liczba lekcji 60 godzin produktywnie
angielski platforma 60 godzin receptywnie

SPRAWDŹ DOSTĘPNOŚĆ KURSÓW

NAUKA INDYWIDUALNA