Angielski Smarter – angielski klasy 1-3

ANGIELSKI DLA DZIECI ŁOMIANKI

ANGIELSKI DLA DZIECI W WIEKU 7-9 LAT

Na tym etapie warto zwrócić uwagę na rozwój językowy dziecka. W tym okresie dziecko jest w stanie wykształcić sprawność językową, która będzie procentować na wyższych etapach jego rozwoju językowego. 

Kursy angielskiego dla dzieci w wieku od 7–9 lat oparte są na autorskiej ścieżce nauczania – Smarter – która korzysta z metody dwutorowej i zakłada opanowanie szerokiego zasobu słownictwa i umiejętności komunikacji w języku angielskim. Pozwala rozwinąć w uczniach zdolności rozumienia ze słuchu, czytania i pisania klastrowego oraz odpowiednio przygotować uczniów do etapu produkcyjnego języka. 

Dzięki portfelowi smart, uczniowie są wysoce zaangażowani do pracy przez cały roku nauki.Postępy w nauce są na bieżąco monitorowane poprzez testy interaktywne, które projektujemy na kształt teleturniejów, co sprawia, że uczniowie chętnie do nich przystępują.  

Uczniowie rozwijają sprawność języka w formule dwutorowej. Polega ona na doskonaleniu sprawności receptywnych na platformie (czytanie, słownictwo, słuchanie). Umiejętności receptywne uczeń ćwiczy samodzielnie na platformie, właściwym dla siebie tempem i intensywnością, korzystając z narzędzi, lekcji interaktywnych i dodatkowych lekcji wideo. Następnie zaznajomiony z materiałem – spotyka się na lekcji z lektorem i skuteczniej może rozwijać sprawności produktywne języka (mówienie). 

Dążymy do utrwalania autorskiego modelu dwutorowego, który pozwala ćwiczyć sprawności bierne elektronicznie, a produkcyjne – w klasie. Dzięki tym rozwiązaniom zapewniamy skuteczną naukę w optymalnej cenie.  Więcej o metodzie dwutorowej:

CELE NAUKI

  • dostosuje swój aparat artykulacyjny do dźwięków pojawiających się w języku angielskim, ćwicząc poprawną wymowę i intonację
  • pozna różne formy językowe w naturalnym kontekście
  • nauczy się reagować na proste komunikaty i polecenia w języku angielskim
  • rozwinie spryt i samodzielność uczenia się bez udziału osób trzecich
  • rozwinie zdolności komunikacyjne w zakresie wyrażania swoich potrzeb, wydawania poleceń, próśb, opisywania stanu samopoczucia, wyglądu, zadawania prostych pytań i udzielania na nie odpowiedzi
  • rozwinie umiejętność czytania ze zrozumieniem: wyrazów, zdań i krótkich tekstów
  • pozna logikę klastrów w języku obcym
  • stopniowo rozwinie umiejętność pisania w zakresie: pojedynczych wyrazów i krótkich zdań.

Metoda nauczania na ścieżce Smarter

Kursy na ścieżce Smarter wsparte są materiałami na platformie TutorSmart. Dowiedź się więcej o podejściu dwutorowym w kształceniu uczniów z klas 1-3.


MIEJSCE ZAJĘĆ

  • Smart Learning Łomianki ul. Warszawska 31.

OPINIE KLIENTÓW

ANGIELSKI SMARTER

angielski kursy
angielski cena 590 zł/trymestr
angielski rozpoczęcie październik – czerwiec
angielski słuchacze dzieci w wieku 7-9 lat
angielski wielkość grupy do 5 osób w grupie
angielski poziomy trzy poziomy zaawansowania
angielski długość lekcji lekcje 1×90 minut
angielski liczba lekcji 60 godzin produkcyjnie
angielski platforma 60 godzin receptywnie

SPRAWDŹ DOSTĘPNOŚĆ KURSÓW


KURSY DLA KLAS 4-8

NAUKA INDYWIDUALNA