Główne cele Smart

Skuteczność uczenia dzieci opieramy na sześciu kluczowych elementach:

1. Rozwój autonomii uczenia się.
(opracowujemy multimedialne materiały autorskie, na podstawie których uczeń samodzielnie odrabia prace domowe lub powtarza materiał zrealizowany na lekcji).

2. Nacisk na sprawność mówienia.
(zaprojektowaliśmy autorskie podręczniczki Smart Learner oraz Smart Vocab, dzięki którym uczniowie poznają mechanizmy tworzenia krótkich i dłuższych wypowiedzi ustnych)

3. Rozumienie ze słuchu.
(dostarczamy materiały audio na smartfony lub platformę smart, dzięki czemu uczeń osłuchuje się języka: utrwala słowa, zwroty i wyrażenia).

4. Motywowanie do działania.
(uczeń korzysta z systemu motywacyjnego "portfel smart", który skutecznie utrzymuje tempo pracy przez cały rok szkolny.

5. Korzystanie z narzędzi interaktwynych.
(uczniowie aktywnie korzystają z platformy smart, na której mogą realizować mini projekty).

6. Transparentność.
(każdy rodzic ma dostęp do platformy, na której na bieżąco widzi postęp kursu, oceny cząstkowe ucznia lub zakres pracy domowej)

SMART

Smart Learning to szkoła językowa, która opracowała i wprowadziła metodę dwutorową, łącząca tradycyjną formę nauczania w szkole z technologią. Oferujemy własne podręczniki, aplikacje i platformę internetową.

Jak organizujemy kursy dla klas 1-3
Jak organizujemy kursy dla klas 4-8


100% pomocy

Nauczyciel pracuje z uczniem w szkole i w domu...
- bez angażowania rodzica w prace domowe.

Poznaj przewagę podręczników smart

Rośnie

autonomia, motywacja, wiedza.

Rozwijamy autonomię uczniów w smart. Dbamy, by każdy uczeń umiał radzić sobie z zadaniami. Skutecznie motywujemy i zachęcamy do pracy przez cały rok szkolny. Nasze zasoby pozwolą każdemu w mig opanować język.

Dostępność

Uczeń może korzystać z komputera, laptopa, telefonu lub telewizora.
Platformy działąją na wszystkich urządzeniach. - pod warunkiem, że jest dostęp do internetu.

Po co to wszystko?

A po to, by nauczyć nowe pokolenie
zdobywać wiedzę w oryginale...

Poznaj założyciela Smart

Piotr Wdowiarski jest lingwistą. Opracował ścieżki nauczania dla klas 1-3 i dla klas 4-8 szkół podstawowych. Dla ścieżki podstawowej i ponadpodstawowej przygotował podręczniki, platformę i kontent do pracy autonomicznej ucznia. Jest członkiem Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce z inicjatywy Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Lidera Cyfryzacji. Należy do International Association of Teachers of English as a Foreign Language w Polsce. Obecnie w gronie lektorów pracuje nad stworzeniem treści dla języka hiszpańskiego i francuskiego.

Poznaj działania smart na rzecz umiejętności dla przyszłości w Polsce