JAK UCZYMY DOROSŁYCH

Metoda nauki wykorzystywana w Smart Learning jest połączeniem popularnych metod dydaktycznych z rozwiązaniami cyfrowymi.

METODA KOMUNIKATYWNA

Metoda komunikatywna zakłada rozwój umiejętności swobodnego komunikowania się w języku angielskim. Nasi nauczyciele stosują tę metodę, stwarzając w klasie sytuacje sprzyjające naturalnej komunikacji między uczniami oraz między uczniami a nauczycielem. Ponadto, wspomagają aktywność uczniów organizując pracę w parach, grupach i dbają o rozwijanie płynności wypowiedzi ustnych. W Smart Learning na początkowych etapach nauki skuteczną komunikację przedkładamy nad poprawność językową; wtedy nadrzędnym celem jest przełamanie naturalnej bariery w porozumiewaniu się w obcym języku. W późniejszej fazie nauki nauczyciele większą wagę przykładają do budowania płynnych, ale też poprawnych wypowiedzi.

ROLA NARZĘDZI CYFROWYCH W NAUCE

W Smart Learning osoby otrzymują dostęp do platformy Smart. Za jej pośrednictwem doskonalą umiejętności receptywne języka. Na bieżąco uczniowie otrzymują wybrane ścieżki do nauki teorii języka. Dzięki temu rozwiązaniu, na spotkaniach z lektorem w szkole uczniowie koncentrują się na praktycznej sprawności mówienia.

NIŻSZE CENY NA KURSY ROCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
UMIEJĘTNOŚCI DLA PRZYSZŁOŚCI.


PODRĘCZNIKI SMART


"Podręczniki smart pozwalają osiągnąć pełną autonomię ucznia już od pierwszej klasy."