JAK UCZYMY DZIECI

Model nauczania, który opracowaliśmy w dużym stopniu różni się od popularnie stosowanych modeli kształcenia w szkołach. Od samego początku staramy się angażować ucznia w pracę samodzielną. W tym celu dostarczamy naszym uczniom wiele lekcji multimedialnych, które wspierają ucznia w domu. W szkole natomiast, staramy się tworzyć konteksty językowe, za pomocą których uczniowie używają języka. Rolą nauczyciela jest odpowiadanie na pytania uczniów, podsuwanie różnych rozwiązań, zachęcanie do nauki autonomicznej, co w dużym stopniu wykształca u nich samodzielność, spryt i spostrzegawczość.

ROLA NARZĘDZI CYFROWYCH W NAUCE

W Smart Learning uczniowie otrzymują dostęp do platformy Smart, na której korzystają z lektora smart. Po zalogowaniu, uczeń może odtworzyć każdą lekcję z podręcznika szkolnego w wersji wideo. Lekcje wideo smart skutecznie pomagają powtórzyć zrealizowany materiał, odrobić pracę domową i poprawnie wyćwiczyć wymowę. Ponadto, uczniowie mogą pracować z materiałami multimedialnymi o dowolnej porze, bez ograniczeń i bez angażowania rodzica/opiekuna.

PORTFEL SMART

W Smart Learning funkcjonuje autorski system motywacyjny, który skutecznie pomaga utrzymać motywację uczniów przez cały rok. Uczniowie korzystają z portfela smart, do którego zbierają punkty. Uczniowie mogą korzystać zarówno z bazy lekcji na poziomie podstawowym (podstawa programowa) oraz z dodatkowych lekcji, które obejmują różne zagadnienia. Każda przerobiona lekcja to nowe punkty.

TESTOWANIE/ SPRAWDZIANY SMART

Wprowadziliśmy system testowania, który oparty jest na formule teleturnieju. W Smart uczniowie sprawdzają postępy w nauce w sposób interaktywny, angażujący i ekscytujący.

KONWERSACJE SMART

Dla uczniów z klas drugich i trzecich opracowaliśmy autorskie lekcje konwersacyjne. Uczniowie korzystają z kart komunikacyjnych w języku obcym. Konwersacje to krótkie dialogi oparte na sytuacjach obrazkowych, które rozwijają sprawność komunikowania się w różnych dziedzinach.

METODA NATURALNA

Według naturalnej metody nauczania języka obcego nauka przebiega w sposób maksymalnie zbliżony do tego, jak dziecko uczy się języka ojczystego. Dlatego w Smart Learning nauczyciel mówi do dzieci w języku angielskim, używając prostego języka oraz często powtarzając słowa i wyrażenia. Dziecko słucha, naśladuje, powtarza i stopniowo zaczyna samodzielnie używać poznane słowa i zwroty, z czasem budując coraz bardziej złożone zdania. W Smart Learning zwracamy dużą uwagę na poprawną wymowę, jak najbardziej zbliżoną do oryginalnej.

METODA KOMUNIKATYWNA

Metoda komunikatywna zakłada rozwój umiejętności swobodnego komunikowania się w języku angielskim. Nasi nauczyciele stosują tę metodę, stwarzając w klasie sytuacje sprzyjające naturalnej komunikacji między uczniami oraz między uczniami a nauczycielem. Ponadto, wspomagają aktywność uczniów organizując pracę w parach, grupach i dbają o rozwijanie płynności wypowiedzi ustnych. W Smart Learning na początkowych etapach nauki skuteczną komunikację przedkładamy nad poprawność językową; wtedy nadrzędnym celem jest przełamanie naturalnej bariery w porozumiewaniu się w obcym języku. W późniejszej fazie nauki nauczyciele większą wagę przykładają do budowania płynnych, ale też poprawnych wypowiedzi.

NIŻSZE CENY NA KURSY ROCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
UMIEJĘTNOŚCI DLA PRZYSZŁOŚCI.


PODRĘCZNIKI SMART


"Podręczniki smart pozwalają osiągnąć pełną autonomię ucznia już od pierwszej klasy."