JAK UCZYMY MŁODZIEŻ

W Smart Learning łączymy popularne metody nauczania z rozwiązaniami cyfrowymi.

METODA KOMUNIKATYWNA

Metoda komunikatywna zakłada rozwój umiejętności swobodnego komunikowania się w języku angielskim. Nasi nauczyciele stosują tę metodę, stwarzając w klasie sytuacje sprzyjające naturalnej komunikacji między uczniami oraz między uczniami a nauczycielem. Ponadto, wspomagają aktywność uczniów organizując pracę w parach, grupach i dbają o rozwijanie płynności wypowiedzi ustnych. W Smart Learning na początkowych etapach nauki skuteczną komunikację przedkładamy nad poprawność językową; wtedy nadrzędnym celem jest przełamanie naturalnej bariery w porozumiewaniu się w obcym języku. W późniejszej fazie nauki nauczyciele większą wagę przykładają do budowania płynnych, ale też poprawnych wypowiedzi.

ROLA NARZĘDZI CYFROWYCH W NAUCE

W Smart Learning uczniowie otrzymują dostęp do platformy Smart. Za jej pośrednictwem wspierają naukę języka. Platforma Smart wykorzystywana jest głównie do powtórek umiejętności receptywnych języka. Dzięki temu, w szkole uczniowie w większym stopniu koncentrują się na rozwijaniu praktycznej sprawności mówienia.

NIŻSZE CENY NA KURSY ROCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
UMIEJĘTNOŚCI DLA PRZYSZŁOŚCI.


PODRĘCZNIKI SMART


"Podręczniki smart pozwalają osiągnąć pełną autonomię ucznia już od pierwszej klasy."