KURSY DLA FIRM

Zapewniamy skuteczne szkolenia językowe, przyjemność nauki i kontrolę nad inwestycją.

Naszą ofertę budujemy w taki sposób, żeby przekonać Państwa, że szkolenia językowe powierzone skutecznemu organizatorowi – to przyjemność pod kontrolą. Chcemy organizować dla Państwa pracowników szkolenia dostosowane do ich potrzeb i spełniające oczekiwania w każdym obszarze.

 

Skuteczność naszych działań opieramy na siedmiu kluczowych elementach:

 • • Kompetentni lektorzy i koordynatorzy projektów.
 • • Kontrola przebiegu szkolenia oraz jego efektów.
 • • Zrozumienie potrzeb zarówno po stronie biznesu jak i indywidualnych potrzeb każdego kursanta.
 • • Indywidualizacja procesu dydaktycznego.
 • • Skuteczne metody i techniki pracy.
 • • Otwartość na zmiany i innowacyjne pomysły.
 • • Skuteczne i sprawne zarządzanie projektami.

Oferta szkoleń:

 • DLA POCZĄTKUJĄCYCH

  Proponujemy:

  • kursy ogólne
  • kursy ogólne z elementami języka zawodowego
  • konwersacje (od poziomu A2) • DLA ŚREDNIO ZAAWANSOWANYCH

  Proponujemy:

  • kursy ogólne
  • kursy ogólne z elementami języka zawodowego
  • konwersacje
  • język biznesowy
  • kurs BEC • DLA ZAAWANSOWANYCH

  Proponujemy:

  • kursy ogólne
  • kursy ogólne z elementami języka zawodowego
  • konwersacje
  • język biznesowy
  • kurs BEC
  • język specjalistyczny 

Organizacja krok po kroku

Proces organizacji szkoleń językowych w Smart Learning został zbudowany w oparciu o elementy zarządzania projektowego w połączeniu z elementami zarządzania procesowego.

 • KROK 1: Analiza potrzeb szkoleniowych i rekrutacja uczestników.

  Analiza potrzeb prowadzona jest z wykorzystaniem wystandaryzownych narzędzi. Warto ją powtarzać cyklicznie – przed uruchomieniem nowego semestru szkolenia. Celem jest poznanie faktycznych potrzeb językowych pracowników firmy, pod kątem ich dalszego rozwoju a także rozwoju firmy. Dzięki wynikom analizy lektorzy mogą przygotować propozycje programowe spełniające oczekiwania uczestników zajęć.


 • KROK 2: Weryfikacja poziomu zaawansowania.

  Poziom zaawansowania powinien być mierzony cyklicznie – na zakończenie każdego cyklu szkoleniowego. Każdy nowy uczestnik projektu przechodzi testy poziomujące (placement tests): pisemny i ustny. Jednolite pod względem poziomu grupy szkoleniowe umożliwiają skuteczną realizację programu szkoleniowego. Wpływa to również pozytywnie na motywację do nauki i ocenę kursu ze strony uczestników.


 • KROK:3 Przygotowanie kadry lektorskiej.

  Dobra kadra lektorska gwarantuje sukces szkolenia. W Smart Learning bardzo dużą wagę przywiązujemy do ciągłego doskonalenia zespołu lektorów.


 • KROK 4: Opracowanie indywidualnych projektów szkoleń językowych.

  Każda grupa szkoleniowa pracuje w oparciu o indywidualny projekt szkolenia. (PO) Projekt, czyli indywidualny program nauczania tworzony jest na podstawie analizy potrzeb grupy oraz analizy indywidualnych możliwości kursantów. W ramach projektu ustalone zostają: metoda nauczania, techniki wspomagające, zakres materiału a także narzędzia pracy, czyli materiały dydaktyczne.


 • KROK 5: Realizacja szkolenia zgodnie z ustalonym harmonogramem.

  Zajęcia językowe realizowane są zgodnie ze wspólnie ustalonym planem: terminy zajęć są dostosowane do możliwości uczestników i jeśli tylko jest to możliwe, są elastyczne. Elastyczność terminów daje możliwość zachowania odpowiedniej częstotliwości zajęć, co gwarantuje odpowiednie efekty.


 • KROK 6: Monitoring szkolenia.

  Monitoring szkolenia w Smart Learning to system zintegrowanych działań zapewniających pełną kontrolę nad przebiegiem i efektywnością projektu szkoleniowego. Główną ideą jest gromadzenie danych na temat realizowanego projektu w celu umożliwienia podjęcia właściwych działań w sytuacjach problemowych, wymagających działań naprawczych. Cyklicznie realizowany monitoring tworzy stabilną ramę organizacyjną, która daje naszym Klientom pewność zwrotu z inwestycji.


 • KROK 7: Podsumowanie działań.

  Zakończenie cyklu szkolenia to czas na przedstawienie uczestnikom szkolenia i firmie podsumowania oraz raportu z poczynionych postępów. Szczegółowe podsumowanie ma na celu przekazanie kompletnej informacji zwrotnej.

 


Smart Learning
Łomianki, ul. Warszawska 31

Telefon do szkoły:
(22) 751 88 12
info@smart.edu.pl

NIŻSZE CENY NA KURSY ROCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
UMIEJĘTNOŚCI DLA PRZYSZŁOŚCI.


PODRĘCZNIKI SMART


"Podręczniki smart pozwalają osiągnąć pełną autonomię ucznia już od pierwszej klasy."