model nauczania dla firm

JAK UCZYMY W FIRMACH

SMART LEARNING > JAK UCZYMY W FIRMACH

Nauczanie in-company opieramy o model dwutorowy


NAUCZANIE JĘZYKA IN-COMPANY
Z LEKTOREM W KLASIE

Dla klientów korporacyjnych proponujemy model nauczania dwutorowego. Polega on na przeniesieniu doskonalenia sprawności receptywnych na platformę (czytanie, słownictwo, gramatyka, słuchanie). Umiejętności receptywne słuchacz ćwiczy sam na platformie, właściwym dla siebie tempem i intensywnością, korzystając z narzędzi, lekcji interaktywnych i dodatkowych materiałów szkoleniowych. Następnie zaznajomiony z materiałem – spotyka się na lekcji z lektorem i skuteczniej może rozwijać sprawności produktywne języka (mówienie). model nauczania dla firm 1 Jest duże prawdopodobieństwo, że nasz model sprawdzi się również w Państwa firmie.
Zachęcamy do kontaktu – wspólnie wybierzemy optymalne rozwiązanie.
22 751 88 12

Dążymy do utrwalania modelu, który pozwala ćwiczyć sprawności bierne elektronicznie, a produkcyjne – w klasie. Dzięki tym rozwiązaniom zapewniamy skuteczną naukę w optymalnej cenie. model nauczania dla firm 2 Jest duże prawdopodobieństwo, że nasz model sprawdzi się również w Państwa firmie.
Zachęcamy do kontaktu – wspólnie wybierzemy optymalne rozwiązanie.
22 751 88 12