8 klasa egzamin angielski powtorka

angielski 8 klasa powtórka kurs


Powtórz materiał do egzaminu ósmoklasisty z angielskiego z letkorem na żywo z domu!

Na kursie online z lektorem na żywo powtórzysz umiejętności językowe z zakresu egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.Co będzie Ci potrzebne, aby rozpocząć ten kurs?

Komputer, słuchawki, przeglądarka Chrome i stabilne połączenie internetowe.

8 klasa egzamin angielski powtorka 1 8 klasa egzamin angielski powtorka 2 8 klasa egzamin angielski powtorka 3 8 klasa egzamin angielski powtorka 4


angielski online

Kurs angielskiego prowadzimy na naszej platformie Tutorsmart.

To proste – rejestrujesz się i masz dostęp do swojego kursu z lektorem na żywo!


Zrób pierwszy krok do świetnej znajomości języka angielskiego.

Skontaktuj się z nami i zarezerwuj miejsce w grupie.

Telefon: 22 751 88 12
E-mail: info@smart.edu.pl

egzamin 8 klasa angielski online

kurs angielskiego 8 klasa

Powtórka materiału przed egzaminem 8 klasa z języka angielskiego online

Cena za kurs: 150 zł

Przekonaj się, jak łatwo możesz powtórzyć materiał wymagany na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego!

 • Termin kursu: maj – czerwiec (10 lekcji)
 • Liczba osób w grupie: do 4 osób
 • Tryb: online na żywo z lektorem
 • Dzień: poniedziałek godz. 12:00 -13:00

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego

 • O egzaminie

  Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 są dostępne tutaj. Poniżej podano informacje najważniejsze.

  Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Po raz pierwszy egzamin został przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.

 • Kto przystępuje do egzaminu

  Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

  • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej
  • uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej

  Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

 • Przebieg egzaminu ósmoklasisty

  Przebieg egzaminu ósmoklasisty

  Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

  Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

  1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
  2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
  3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

  Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

  Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

 • Zadania na egzaminie ósmoklasisty

  Zadania na egzaminie ósmoklasisty

  W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

  Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

 • EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

  EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

  Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia nie później niż do 30 września roku szkolnego, ‎w którym jest przeprowadzany egzamin, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację ‎o przystąpieniu do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, ‎którego uczeń uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Osoby ‎pełnoletnie składają taką deklarację samodzielnie.‎
Przydatne linki:
Podstawa programowa Arkusze egzaminacyjne