PROGRAMY NAUCZANIA

PROGRAMY NAUCZANIA

SMART LEARNING > PROGRAMY NAUCZANIA

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (CEFR) to międzynarodowy standard służący do opisu umiejętności językowych, w tym czytania, pisania, słuchania i mówienia.

W Smart Learning posługujemy się skalą CEFR podczas konsultacji i oceny poziomu znajomości języka. Stosujemy go by poznać Twój poziom znajomości języka angielskiego, dowiedzieć się, co chcesz osiągnąć oraz – aby dobrać najlepszy dla Ciebie kurs.

Jeśli musisz wykazać się znajomością języka angielskiego na studiach, w pracy lub podczas ubiegania się o zagraniczny grant, system CEFR może być użyty do porównania ocen oraz poziomów uzyskanych podczas egzaminów takich, jak: IELTS, Cambridge English czy Aptis.

Wyróżniamy sześć poziomów:

  1. początkujący A1–A2
  2. średniozaawansowany B1–B2
  3. zaawansowany C1-C2.

Poziomy CEFR

Poziom A1
Poziom A2
Poziom B1
Poziom B2
Poziom C1
Poziom C2
Poziom A1
Poziom A1 prezentują osoby posługujące się językiem obcym w stopniu podstawowym. Potrafią one komunikować się w życiu codziennym posługując się potocznie używanymi zwrotami i podstawowym słownictwem.

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego definiuje i opisuje różne stopnie posługiwania się językiem obcym w mowie i piśmie oraz zdolności rozumienia języka obcego, w tym języka angielskiego. System ten składa się z sześciu poziomów, podzielonych na trzy grupy (A – dla osób posługujących się językiem obcym w stopniu podstawowym, B – dla osób samodzielnie posługujących się językiem obcym oraz C – dla osób biegle posługujących się językiem obcym). Grupy A, B i C zostały kolejno rozdzielone na dwie podgrupy – 1 i 2.

Umiejętności na poziomie A1

Zastanawiasz się jakie kompetencje językowe wyróżniają osoby posługujące się językiem angielskim na poziomie A1? System CEFR doprecyzowuje, że osoba posługująca się językiem obcym na tym poziomie posiada poniższe umiejętności:

rozumie i bardzo często używa podstawowych zwrotów, jak również podstawowych sformułowań dotyczących życia codziennego
potrafi przedstawić siebie i innych oraz potrafi formułować pytania odnoszące się do życia prywatnego oraz dotyczące miejsca zamieszkania, posiadanych rzeczy i innych osób
potrafi przeprowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, wyraźnie i chce współpracować.
Poziom A2
Poziom A2 prezentują osoby posługujące się językiem obcym w stopniu podstawowym. Potrafią one komunikować się w życiu codziennym posługując się potocznie używanymi zwrotami i podstawowym słownictwem.

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego definiuje i opisuje różne stopnie posługiwania się językiem obcym w mowie i piśmie oraz zdolności rozumienia języka obcego, w tym języka angielskiego. System ten składa się z sześciu poziomów, podzielonych na trzy grupy (A – dla osób posługujących się językiem obcym w stopniu podstawowym, B – dla osób samodzielnie posługujących się językiem obcym oraz C – dla osób biegle posługujących się językiem obcym). Grupy A, B i C zostały kolejno rozdzielone na dwie podgrupy – 1 i 2.

Umiejętności na poziomie A2
Podczas czytania tych informacji możesz zadawać sobie pytanie – jakie kompetencje językowe wyróżniają osoby posługujące się językiem angielskim na poziomie A2? System CEFR doprecyzowuje, że osoba posługująca się językiem obcym na tym poziomie posiada poniższe umiejętności:

rozumie zwroty i często używane wyrażenia dotyczące życia codziennego (np. bardzo podstawowe informacje dotyczące życia osobistego, rodziny, zakupów, otoczenia i pracy)
potrafi porozumiewać się w prosty sposób w codziennych sytuacjach, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na znane jej tematy
w prosty sposób opisuje swoje pochodzenie oraz sprawy dotyczące potrzeb życia codziennego.
Poziom B1
Poziom B1 prezentują osoby posługujące się językiem obcym w stopniu średniozaawansowanym. Potrafią one z łatwością komunikować się z rodzimymi użytkownikami danego języka obcego.

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego definiuje i opisuje różne stopnie posługiwania się językiem obcym w mowie i piśmie oraz zdolności rozumienia języka obcego, w tym języka angielskiego. System ten składa się z sześciu poziomów, podzielonych na trzy grupy (A – dla osób posługujących się językiem obcym w stopniu podstawowym, B – dla osób samodzielnie posługujących się językiem obcym oraz C – dla osób biegle posługujących się językiem obcym). Grupy A, B i C zostały kolejno rozdzielone na dwie podgrupy – 1 i 2.

Umiejętności na poziomie B1
Zastanawiasz się jakie kompetencje językowe wyróżniają osoby posługujące się językiem angielskim na poziomie B1? System CEFR doprecyzowuje, że osoba posługująca się językiem obcym na tym poziomie posiada poniższe umiejętności:

rozumie główne przesłanie prostych tekstów na znane sobie tematy, w tym dotyczących pracy, edukacji lub czasu wolnego
radzi sobie z większością sytuacji zachodzących podczas podróży w miejsca, w których używa się angielskiego
potrafi tworzyć proste i spójne teksty na tematy znane lub leżące we własnym obszarze zainteresowań
potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, pragnienia i aspiracje i zwięźle przedstawić swoje opinie i plany.
Poziom B2
Poziom B2 prezentują osoby posługujące się językiem obcym w stopniu średniozaawansowanym. Potrafią one swobodnie komunikować się z rodzimymi użytkownikami danego języka obcego.

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego definiuje i opisuje różne stopnie posługiwania się językiem obcym w mowie i piśmie oraz zdolności rozumienia języka obcego, w tym języka angielskiego. System ten składa się z sześciu poziomów, podzielonych na trzy grupy (A – dla osób posługujących się językiem obcym w stopniu podstawowym, B – dla osób samodzielnie posługujących się językiem obcym oraz C – dla osób biegle posługujących się językiem obcym). Grupy A, B i C zostały kolejno rozdzielone na dwie podgrupy – 1 i 2.

Umiejętności na poziomie B2

Zastanawiasz się jakie kompetencje językowe wyróżniają osoby posługujące się językiem angielskim na poziomie B2? System CEFR doprecyzowuje, że osoba posługująca się językiem obcym na tym poziomie posiada poniższe umiejętności:

- rozumie znaczenie głównych wątków zawartych w złożonych wypowiedziach na tematy konkretne i abstrakcyjne, w tym merytoryczne dyskusje z zakresu jej specjalności
- potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by przeprowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, bez specjalnego wysiłku żadnej ze stron
- potrafi formułować przejrzyste, szczegółowe wypowiedzi, jednocześnie wyjaśniając swój punkt widzenia na dany temat oraz rozważając wady i zalety różnych możliwości.
Poziom C1
Poziom C1 prezentują osoby posługujące się biegle językiem obcym. Są w stanie wykonywać złożone zadania związane z pracą i studiami.

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego definiuje i opisuje różne stopnie posługiwania się językiem obcym w mowie i piśmie oraz zdolności rozumienia języka obcego, w tym języka angielskiego. System ten składa się z sześciu poziomów, podzielonych na trzy grupy (A – dla osób posługujących się językiem obcym w stopniu podstawowym, B – dla osób samodzielnie posługujących się językiem obcym oraz C – dla osób biegle posługujących się językiem obcym). Grupy A, B i C zostały kolejno rozdzielone na dwie podgrupy – 1 i 2.

Umiejętności na poziomie C1

Zastanawiasz się jakie kompetencje językowe wyróżniają osoby posługujące się językiem angielskim na poziomie C1? System CEFR doprecyzowuje, że osoba posługująca się językiem obcym na tym poziomie posiada poniższe umiejętności:

rozumie szeroki zakres bardziej wymagających, dłuższych wypowiedzi i dostrzega ich ukryte znaczenie
wypowiada się płynnie i spontanicznie, bez trudu odnajdując odpowiednie słownictwo
swobodnie posługuje się językiem obcym wśród znajomych, na studiach czy też w pracy. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane i szczegółowe wypowiedzi na złożone tematy, przy tym poprawnie posługując się wzorami organizacji wypowiedzi, łącznikami i spójnikami.
Poziom C2
Poziom C2 prezentują osoby posługujące się biegle językiem obcym. Są w stanie wykonywać złożone zadania związane z pracą i studiami.

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego definiuje i opisuje różne stopnie posługiwania się językiem obcym w mowie i piśmie oraz zdolności rozumienia języka obcego, w tym języka angielskiego. System ten składa się z sześciu poziomów, podzielonych na trzy grupy (A – dla osób posługujących się językiem obcym w stopniu podstawowym, B – dla osób samodzielnie posługujących się językiem obcym oraz C – dla osób biegle posługujących się językiem obcym). Grupy A, B i C zostały kolejno rozdzielone na dwie podgrupy – 1 i 2.

Umiejętności na poziomie C2

Zastanawiasz się jakie kompetencje językowe wyróżniają osoby posługujące się językiem angielskim na poziomie C2? System CEFR doprecyzowuje, że osoba posługująca się językiem obcym na tym poziomie posiada poniższe umiejętności:

z łatwością rozumie praktycznie wszystko co usłyszy i przeczyta
potrafi streszczać informacje i argumenty pochodzące z różnych, pisanych i ustnych źródeł, spójnie i logicznie przekazując ich treść
wyraża swoje myśli spontanicznie, płynnie i precyzyjnie, subtelnie rozgraniczając znaczenie nawet bardziej złożonych wypowiedzi.
angielski łomianki