ANGIELSKI GENERAL – Kursy angielskiego dla dorosłych

KURSY ANGIELSKIEGO OGÓLNEGO

Kurs języka ogólnego (General English) w szkole Smart Learning kierujemy słuchaczom, którzy chcą rozwijać wszystkie umiejętności językowe, ale szczególnie zależy im na ćwiczeniu słownictwa i gramatyki w mówieniu. Lektor sprawnie przeprowadzi Cię przez listy nowych słów i struktur. Na tych kursach będziesz doskonalić płynność i poprawność wypowiedzi uczestnicząc w dyskusjach, rozmowach i scenkach. Twój lektor będzie umiejętnie poprawiał błędy i nauczy Cię, jak ich unikać.

Zapewniamy skuteczną ścieżkę rozwoju z języka angielskiego ogólnego dla osób dorosłych. Na ścieżce GENERAL osoba rozwinie wszystkie umiejętności językowe tj.: pisanie, czytanie, rozumienie ze słuchu, mówienie oraz znajomość gramatyczną. Ścieżka skierowana jest do osób dorosłych i realizowana jest na siedmiu poziomach zaawansowania. Każdy kurs językowy na ścieżce GENERAL obejmuje 60 godzin. 

Słuchacze rozwijają sprawność języka w formule dwutorowej. Polega ona na doskonaleniu sprawności receptywnych na platformie (czytanie, słownictwo, gramatyka, słuchanie). Umiejętności receptywne słuchacz ćwiczy sam na platformie, właściwym dla siebie tempem i intensywnością, korzystając z narzędzi, lekcji interaktywnych i dodatkowych materiałów szkoleniowych. Następnie zaznajomiony z materiałem – spotyka się na lekcji z lektorem i skuteczniej może rozwijać sprawności produktywne języka (mówienie). 

Dążymy do utrwalania modelu dwutorowego, który pozwala ćwiczyć sprawności bierne elektronicznie, a produkcyjne – w klasie. Dzięki tym rozwiązaniom zapewniamy skuteczną naukę w optymalnej cenie.  Więcej o metodzie dwutorowej:

UCZEŃ OTRZYMA RÓWNIEŻ

  • PO (program nauczania)
  • skan listy obecności z każdego miesiąca dla pracodawcy (w przypadku dofinansowania do kursu przez pracodawcę)
  • dostęp do funkcji interaktywnych BOARD

MIEJSCE ZAJĘĆ

  • Smart Learning Łomianki ul. Warszawska 31
  • Smart Room Stare Babice ul. Rynek 11

OPINIE KLIENTÓW

ANGIELSKI OGÓLNY

angielski cena 620 zł/trymestr
angielski rozpoczęcie październik – czerwiec
angielski słuchacze osoby dorosłe
angielski wielkość grupy 4-5 osób w grupie
angielski poziomy 7 poziomów zaawansowania
angielski długość lekcji lekcje 1×90 minut
angielski liczba lekcji 60 godzin produktywnie
angielski platforma 60 godzin receptywnie

SPRAWDŹ DOSTĘPNOŚĆ KURSÓW