METODA UCZENIA DZIECI

Nasze starannie opracowane kursy dla dzieci prowadzimy w interaktywny i komunikatywny sposób. Dodatkowo wspieramy uczniów narzędziami cyfrowymi, aby rozwinąć umiejętności i pewność siebie Twojego dziecka.

NASZE KURSY DLA DZIECI:

łączą efektywne metody nauczania z technologią, aby rozwinąć umiejętności mówienia, słuchania, czytania i pisania

mają międzynarodowy charakter, pomagając Twojemu dziecku poznać otaczający je świat

podejmują ciekawe i odnoszące się do doświadczeń dzieci tematy

zapewniają kontakt z żywym językiem, stymulując umiejętności komunikacyjne.

ROLA NARZĘDZI CYFROWYCH W NAUCE

W Smart Learning uczniowie otrzymują dostęp do platformy Smart, na której korzystają z lektora smart. Po zalogowaniu, uczeń może odtworzyć każdą lekcję z podręcznika szkolnego w wersji wideo. Lekcje wideo smart skutecznie pomagają powtórzyć zrealizowany materiał, odrobić pracę domową i poprawnie wyćwiczyć wymowę. Ponadto, uczniowie mogą pracować z materiałami multimedialnymi o dowolnej porze, bez ograniczeń i bez angażowania rodzica/opiekuna.

PORTFEL SMART

W Smart Learning funkcjonuje autorski system motywacyjny, który skutecznie pomaga utrzymać motywację uczniów przez cały rok. Uczniowie korzystają z portfela smart, do którego zbierają punkty. Uczniowie mogą korzystać zarówno z bazy lekcji na poziomie podstawowym (podstawa programowa) oraz z dodatkowych lekcji, które obejmują różne zagadnienia. Każda przerobiona lekcja to nowe punkty.

TESTOWANIE W SMART

Wprowadziliśmy system testowania, który regularnie sprawdza postępy uczniów W Smart uczniowie sprawdzają postępy w nauce w sposób tradycyjny.

METODA NATURALNA

Według naturalnej metody nauczania języka obcego nauka przebiega w sposób maksymalnie zbliżony do tego, jak dziecko uczy się języka ojczystego. Dlatego w Smart Learning nauczyciel mówi do dzieci w języku angielskim, używając prostego języka oraz często powtarzając słowa i wyrażenia. Dziecko słucha, naśladuje, powtarza i stopniowo zaczyna samodzielnie używać poznane słowa i zwroty, z czasem budując coraz bardziej złożone zdania. W Smart Learning zwracamy dużą uwagę na poprawną wymowę, jak najbardziej zbliżoną do oryginalnej.

METODA KOMUNIKATYWNA

Metoda komunikatywna zakłada rozwój umiejętności swobodnego komunikowania się w języku angielskim. Nasi nauczyciele stosują tę metodę, stwarzając w klasie sytuacje sprzyjające naturalnej komunikacji między uczniami oraz między uczniami a nauczycielem. Ponadto, wspomagają aktywność uczniów organizując pracę w parach, grupach i dbają o rozwijanie płynności wypowiedzi ustnych. W Smart Learning na początkowych etapach nauki skuteczną komunikację przedkładamy nad poprawność językową; wtedy nadrzędnym celem jest przełamanie naturalnej bariery w porozumiewaniu się w obcym języku. W późniejszej fazie nauki nauczyciele większą wagę przykładają do budowania płynnych, ale też poprawnych wypowiedzi.

angielski łomianki