PODRĘCZNIKI

PODRĘCZNIKI

SMART LEARNING > PODRĘCZNIKI

Podręczniki  stanową integralną część pracy dydaktycznej w ramach kursów rocznych realizowanych na różnych ścieżkach językowych w szkole Smart Learning. Poniżej zamieszczamy podręczniki, z których najczęściej korzystamy na kursach.

1 Cookie
2 Smarter 1
3 Smarter 2
4 Smarter 3
5 Oxford
6 Egzamin 8 klasa
7 Higher
8 Matura
9 General
10 Business
11 Business +
1 Cookie

smartlearner3
Seria Cookie and Friends to praktyczna nauka języka angielskiego przeznaczona dla dzieci przedszkolnych.

2 Smarter 1
PODRĘCZNIKI 1 PODRĘCZNIKI 2 PODRĘCZNIKI 2
Seria Smarter 1 to praktyczna nauka języka angielskiego dedykowana uczniom z klas pierwszych. Podręczniki napisane w sposób dwutorowy, gdzie każda lekcja z podręcznika jest przygotowana w formie lekcji wideo i udostępniona na platformie Smart Learning. To rozwiązanie pozwala nam skutecznie rozwijać autonomię uczenia się języka.
3 Smarter 2
smarter part one Poziom 2 smarter part one Poziom 2
Seria Smarter 2 to praktyczna nauka języka angielskiego dedykowana uczniom z klas drugich. Podręczniki napisane w sposób dwutorowy, gdzie każda lekcja z podręcznika jest przygotowana w formie lekcji wideo i udostępniona na platformie Smart Learning. To rozwiązanie pozwala nam skutecznie rozwijać autonomię uczenia się języka.
4 Smarter 3
smartlearner3smartlearner3
Seria Smarter 3 to praktyczna nauka języka angielskiego dedykowana uczniom z klas trzecich. Podręczniki napisane w sposób dwutorowy, gdzie każda lekcja z podręcznika jest przygotowana w formie lekcji wideo i udostępniona na platformie Smart Learning. To rozwiązanie pozwala nam skutecznie rozwijać autonomię uczenia się języka.
5 Oxford
smartlearner3
Kurs dla dzieci w wyższych klasach szkoły podstawowej - część druga, podręcznik Project Fourth edition to kurs dla dzieci w wyższych klasach szkoły podstawowej, w którym każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. Bogate sekcje kulturowe zawierają dodatkowe ćwiczenia dla uczniów oraz materiały wspomagające dla nauczyciela
6 Egzamin 8 klasa
smartlearner3
Oxford Repetytorium Ósmoklasisty Wieloletni Podręcznik Wieloletni podręcznik z audio mp3 dostępny w ramach dotacji celowej oraz poza dotacją, w księgarniach. Można go używać zarówno równolegle z wiodącym podręcznikiem, jak i zamiast podręcznika, a także na zajęciach dodatkowych. Wśród autorów znalazły się polskie nazwiska, są to nauczyciele praktycy, doskonale znający realia polskich szkół i szczegółowe wymagania egzaminacyjne. Sam podręcznik jest nowoczesny, młodzieżowy, dynamiczny oraz bogaty – oto prawdziwe repetytorium na miarę XXI wieku! Podręcznik ma 200 stron, w tym 14 działów tematycznych z przejrzyście oznaczonymi sekcjami w rozdziale. Uczniowie znajdą w nim przydatne wskazówki dzięki którym nauczą się ważnych strategii egzaminacyjnych, a także dowiedzą się jakie pułapki mogą napotkać na egzaminie. Repetytorium zawiera wszystkie tematy egzaminacyjne (oznaczone w stopce na każdej stronie), a także wszystkie typy zadań egzaminacyjnych, które można łatwo odnaleźć na każdej stronie dzięki oznaczeniu literą E. Podręcznik uzupełniają dodatki zebrane na końcu książki (endmatter) Sekcja gramatyczna Bank funkcji językowych Bank wypowiedzi pisemnych Banki słówek i wyrażeń Arkusz egzaminacyjny Powtórki w lekkiej formie a także… Sekcja lekcji na okres po egzaminie!
7 Higher
smartlearner3
Oxford Solutions Intermediate Podręcznik 2015 - Oxford Solutions to nowe wydanie trzypoziomowego kursu, zgodnego z obowiązującą podstawą programową dla liceum i znowelizowaną ustawą o oświacie. Odpowiedź na zróżnicowane potrzeby ucznia Sekcje Recycle! - lepsze utwalenie materiału dzięki regularnym powtórkom gramatycznym Lekcje poświęcone kulturze teraz oferują dodatkowy materiał na różną ilość godzin Indywidualizacja nauczania dzięki różnorodności materiału Wszechstronny program nauki słownictwa Lekcje Word Skills poszerzają zasób słownictwa i uczą pracy ze słownikiem Wiele okazji do wykorzystania słownictwa wprowadzonego na początku rozdziału ułatwia jego zapamiętanie Utwalanie i poszerzanie leksyki w sekcjach Vocabulary Builder Dodatkowe wspacie w rozwoju kluczowych umiejętności: mówienie i rozumienie ze słuchu Lekcje poświęcone sprawności mówienia Lekcje Listening skills w każdym rodziale Program "krok po kroku" - każda lekcja poświęcona tylko jednej umiejętności Okazja do mówienia na każdej lekcji Sprawdzone metody nauczania Czytelna struktura rozdziału - jasny cel lekcji Ciekawe, inspirujące teksty Zrównoważony rozówj sprawności językowych
8 Matura
smartlearner3
Nowy sposób przygotowania do nowej matury 2015: Gruntowne przygotowanie do wszystkich typów zadań maturalnych w podręczniku Interaktywna praca domowa. 120 stron przygotowujących do matury rozszerzonej; 28 sekcji doskonalących znajomość środków językowych , wraz z objaśnieniami trudniejszych zagadnień gramatycznych i leksykalnych; 14 lekcji poświęconych umiejętności słuchania ; 14 sekcji utrwalających słownictwo , 27 ćwiczeń leksykalnych w pozostałych sekcjach oraz słowniczki tematyczne na końcu każdego rozdziału (Vocabulary Banks); 14 sekcji rozwijających umiejętność czytania ; 14 sekcji dotyczących maturalnych form wypowiedzi pisemnych ; 14 przykładowych zestawów zadań do części ustnej egzaminu oraz ćwiczenia doskonalące umiejętność mówienia w każdym rozdziale; 3 strony zwrotów przydatnych podczas egzaminu ustnego (Speaking Bank) oraz wskazówek dotyczących wypowiedzi ustnych (Speaking tips); 14 rozdziałów omawiających 15 tematów maturalnych .
9 General
smartlearner3
6-częściowy, komunikatywny kurs dla nie całkiem dorosłych, dorosłych i bardzo dorosłych. Dla każdego.

Poziomy: Beginner-Advanced (A1-C1)

New English File to kurs uniwersalny, dlatego z New English File uczy się równie dobrze licealistów i maturzystów, jak i studentów oraz ludzi dorosłych na kursach, a także grupy mieszane - młodzieżowo-dorosłe. Każda z tych grup znajdzie w New English File coś interesującego i ważnego. New English File to sprawdzony kurs dla licealistów zdających maturę z języka angielskiego. Tematyka New English File obejmuje wszystkie tematy zawarte w katalogu tematów maturalnych. Rodzaj zadań do tekstów i nagrań odpowiada formatowi egzaminu maturalnego. Writing syllabus wprowadza wszystkie rodzaje tekstów obowiązujące na maturze pisemnej. Specjalne maturalne zeszyty ćwiczeń zawierają dodatkowo ćwiczenia obowiązujące na maturze ustnej i pisemnej.
10 Business
smartlearner3
Wyjątkowy kurs Business English odzwierciedlający ciągłe zmiany w świecie biznesu, stworzony przy współpracy z"Financial Times", dostarcza uczącym się na całym świecie najbardziej aktualnych materiałów, rozwija sprawności językowe, pogłębia znajomość najważniejszych zagadnień z dziedziny biznesu, wzbogaca słownictwo - w tym roku dostępne będą już 3 poziomy trzeciej edycji: Intermediate, Upper Intermediate oraz Advanced. Co nowego w trzeciej edycji? W 100% nowy materiał w lekcjach Case Studies wzbogacony opiniami prawdziwych ekspertów 100% nowych tekstów do czytania opartych na artykułach z Financial Times 100% nowych tekstów do słuchania w tym wywiady, które można także obejrzeć na nowym DVD-ROM-ie dołączonym do podręcznika Nowe lekcje Business Across Cultures analizujące wpływ różnic kulturowych na komunikację w świecie biznesu Nowy DVD-ROM z filmami ze strony FT.com oraz ćwiczeniami do materiału wideo, nagraniami wywiadów z guru biznesu i słowniczkiem podstawowych terminów Kursowi towarzyszą także: Uzupełniająca seria książek pozwalająca przećwiczyć gramatykę w kontekście języka specjalistycznego, a także pogłębić wiedzę i słownictwo z dziedziny prawa, bankowości i finansów, logistyki, kierowania zasobami ludzkimi, marketingu oraz pracy w środowisku międzynarodowym.
11 Business +
smartlearner3
Poziomy: Elementary – Advanced (A1 – C1)

Każdy poziom kursu to materiał na 60 lekcji. Nowoczesny kurs języka biznesu wyposażony w wiele materiałów multimedialnych. Autentyczne sytuacje , firmy i ludzie biznasu. Interaktywny DVD-ROM ułatwiający samodzielną naukę na podstawie materiału firmowego. Business Result motywuje i uczy skutecznie: -Kurs koncentruje się na komunikacji w sytuacjach biznesowych – spotkania, negocjacje, prezentacje. -Case studies uczą współpracy w rozwiązywaniu problemów i pozwalają na używanie języka w odpowiednich kontekstach.
angielski łomianki