Angielski Oxford (klasy 4, 5, 6, 7 , 8)

ANGIELSKI DLA DZIECI W WIEKU 10-14 LAT

Poziom Oxford w Smart Learning pomaga uczniom przejść na wyższy poziom zaawansowania – poziom swobodnych rozmów.

Kursy angielskiego dla dzieci w wieku od 10–14 lat to intensywna ścieżka wsparta nowoczesnymi narzędziami cyfrowymi, dzięki czemu uczniowie mogą skutecznie rozwinąć umiejętność biegłej komunikacji w języku angielskim.

Dzieci angażowane są w regularne projekty językowe, które realizują wspólnie z rówieśnikami wykorzystując dostępne narzędzia cyfrowe. 

Uczniowie kwalifikowani są do grup z podziałem na różne poziomy zaawansowania. Postępy w nauce są na bieżąco monitorowane poprzez testy, kartkówki i egzaminy. 

Liczebność grup w Smart Learning jest mała, co sprzyja aktywacji językowej ucznia, stwarza komfort pracy w klasie oraz pozwala w pełni realizować program nauczania poświęcając wystarczająco dużo uwagi każdemu dziecku w grupie. Dzięki tym założeniom uczniowie Smart Learning odnoszą sukcesy językowe. 

Uczniowie rozwijają sprawność języka w formule dwutorowej. Polega ona na doskonaleniu sprawności receptywnych na platformie (czytanie, słownictwo, gramatyka, słuchanie). Umiejętności receptywne słuchacz ćwiczy sam na platformie, właściwym dla siebie tempem i intensywnością, korzystając z narzędzi, lekcji interaktywnych i dodatkowych materiałów szkoleniowych. Następnie zaznajomiony z materiałem – spotyka się na lekcji z lektorem i skuteczniej może rozwijać sprawności produktywne języka (mówienie). 

Dążymy do utrwalania autorskiego modelu dwutorowego, który pozwala ćwiczyć sprawności bierne elektronicznie, a produkcyjne – w klasie. Dzięki tym rozwiązaniom zapewniamy skuteczną naukę w optymalnej cenie.  Więcej o metodzie dwutorowej:

CELE NAUKI

  • rozwinie kompetencje komunikacyjne w sytuacjach codziennych
  • udoskonali wszystkie sprawności językowe
  • uporządkuje znajomość gramatyki oraz słownictwa z zakresu języka ogólnego
  • pozna idiomy i czasowniki frazowe
  • wykształci umiejętność pracy z narzędziami cyfrowymi

MIEJSCE ZAJĘĆ

  • Smart Learning Łomianki ul. Warszawska 31
  • Smart Room Stare Babice ul. Rynek 11.

OPINIE KLIENTÓW

ANGIELSKI OXFORD

angielski cena 590 zł/trymestr
angielski rozpoczęcie październik – czerwiec
angielski słuchacze dzieci w wieku 10-14 lat
angielski wielkość grupy do 5 osób w grupie
angielski poziomy cztery poziomy zaawansowania
angielski długość lekcji lekcje 1×90 minut
angielski liczba lekcji 60 godzin produktywnie
angielski platforma 60 godzin receptywnie

SPRAWDŹ DOSTĘPNOŚĆ KURSÓW


KURSY DLA KLAS 1-3

NAUKA INDYWIDUALNA