metody nauczania

JAK UCZYMY W SMART LEARNING

SMART LEARNING > JAK UCZYMY W SMART LEARNING

Wypracowaliśmy dwa modele nauczania.


Dzieci z klas 1-3

Opracowaliśmy model kształcenia dwutorowego. Przygotowaliśmy platformę tutorsmart. Wgraliśmy nasze lekcje wideo i udostępniliśmy je naszym uczniom. metody nauczania 1 – Chętnie pokażemy Ci, jak z niej skutecznie korzystać.
metody nauczania 2

Napisaliśmy serie podręczników Smart Learner. Każda lekcja w książce ma swój odpowiednik w formie lekcji wideo na platformie. Uczeń korzysta z lekcji wideo przy pracach domowych. Słucha lektora smart i z jego pomocą utrwala materiał. W naszych podręcznikach jest sporo słów i zwrotów. Stawiamy na aktywacje językową. A platformę wykorzystujemy do częstych powtórek. metody nauczania 3 Przyjdź do nas – przekartkuj nasz podręcznik – poznaj nasz koncept.

Stworzyliśmy system motywacyjny Portfel Smart. Nagradzamy „stówkami” naszych uczniów. A co dwa miesiące robimy bank. metody nauczania 4 Zadzwoń do nas – podpowiemy, gdzie się on może jeszcze sprawdzić.
22 751 88 12

WIĘCEJ O TYM MODELU

 • NARZĘDZIA CYFROWWE W NAUCE
  W Smart Learning uczniowie otrzymują dostęp do platformy Smart, na której korzystają z lektora smart. Po zalogowaniu, uczeń może odtworzyć każdą lekcję z podręcznika szkolnego w wersji wideo. Lekcje wideo smart skutecznie pomagają powtórzyć zrealizowany materiał, odrobić pracę domową i poprawnie wyćwiczyć wymowę. Ponadto, uczniowie mogą pracować z materiałami multimedialnymi o dowolnej porze, bez ograniczeń i bez angażowania rodzica/opiekuna.
 • PORTFEL SMART
  W Smart Learning funkcjonuje autorski system motywacyjny, który skutecznie pomaga utrzymać motywację uczniów przez cały rok. Uczniowie korzystają z portfela smart, do którego zbierają punkty. Uczniowie mogą korzystać zarówno z bazy lekcji na poziomie podstawowym (podstawa programowa) oraz z dodatkowych lekcji, które obejmują różne zagadnienia. Każda przerobiona lekcja to nowe punkty.
 • METODA NATURALNA
  Według naturalnej metody nauczania języka obcego nauka przebiega w sposób maksymalnie zbliżony do tego, jak dziecko uczy się języka ojczystego. Dlatego w Smart Learning nauczyciel mówi do dzieci w języku angielskim, używając prostego języka oraz często powtarzając słowa i wyrażenia. Dziecko słucha, naśladuje, powtarza i stopniowo zaczyna samodzielnie używać poznane słowa i zwroty, z czasem budując coraz bardziej złożone zdania. W Smart Learning zwracamy dużą uwagę na poprawną wymowę, jak najbardziej zbliżoną do oryginalnej.
 • METODA KOMUNIKATYWNA
  Metoda komunikatywna zakłada rozwój umiejętności swobodnego komunikowania się w języku angielskim. Nasi nauczyciele stosują tę metodę, stwarzając w klasie sytuacje sprzyjające naturalnej komunikacji między uczniami oraz między uczniami a nauczycielem. Ponadto, wspomagają aktywność uczniów organizując pracę w parach, grupach i dbają o rozwijanie płynności wypowiedzi ustnych. W Smart Learning na początkowych etapach nauki skuteczną komunikację przedkładamy nad poprawność językową; wtedy nadrzędnym celem jest przełamanie naturalnej bariery w porozumiewaniu się w obcym języku. W późniejszej fazie nauki nauczyciele większą wagę przykładają do budowania płynnych, ale też poprawnych wypowiedzi.

Ścieżki językowe z tą metodą:


Dla uczniów z klas 4-8, młodzieży i osób dorosłych

Dla uczniów od klasy czwartej wzwyż również realizujemy ścieżki w oparciu o model nauczania dwutorowego. Podsuwamy uczniom rozwiązania i narzędzia cyfrowe, które wspierają ich naukę tak w domu, jak i na lekcjach. Dążymy do utrwalania modelu, który pozwala ćwiczyć sprawności bierne elektronicznie, a czynne – w klasie. metody nauczania 5 Jest duże prawdopodobieństwo, że nasz model sprawdzi się również w Twoim przypadku.
Zadzwoń – wspólnie wybierzemy optymalną dla Ciebie ścieżkę.
22 751 88 12

Uczeń aktywnie korzysta z narzędzi na platformie. Bez ograniczeń może utrwalać materiał przerobiony w klasie. Dzięki cyfrowym rozwiązaniom jesteśmy w stanie optymalnie przeprowadzić lekcję w klasie – skupić się na rozwoju sprawności komunikatywnych – a w domu w wygodny sposób dostarczać ćwiczenia, które rozwijają umiejętności bierne.

metody nauczania 6 U nas możesz również uczyć się zdalnie!
22 751 88 12

Dzięki rozwiązaniom cyfrowym w Smart Learning lekcje w klasie mogą być optymalnie zrealizowane. Uczeń może skupić się na praktycznym rozwoju języka. Uczeń nie musi notować do zeszytu. Opracowaliśmy interaktywny system notowania. Na Boardzie w czasie rzeczywistym zapisujemy słówka zwroty, przydatne wyrażenia. Prace pisemne uczniów również przenieśliśmy na Board.


metody nauczania 7 Nowoczesna i wygodna forma notowania, jaką warto wypróbować.
Wstąp do nas – pokażemy, jak to wszystko współgra | tel. 22 751 88 12

Ćwiczenia podnoszące umiejętności bierne nagrywamy i dostarczamy w formie lekcji wideo. W naszych kabinach nagraniowych nagraliśmy dla naszych uczniów już blisko 1600 klipów wideo! Uczeń może pracować z Teacher Smart w domu – kiedy chce, ile chce. Słucha i utrwala teorię z nim – a w klasie stara się przenieść zdobytą wiedzę teoretyczną na praktyczną. Oczywiście – jeśli zajdzie potrzeba – wytłumaczymy wybrane zagadnienie teoretyczne w klasie.


Tłumaczymy teorię do skutku! Lektor i po setnym razie wytłumaczy treść spokojnie! | Włącz demo lekcji.

Dla wzbogacenia zasobu słownictwa tworzymy fiszki elektroniczne. W łatwy i skuteczny sposób opanujesz setki słów.


metody nauczania 8

WIĘCEJ O TYM MODELU

 • PROGRAMY NAUCZANIA
  Nasze programy nauczania i systemy pracy opieramy na metodzie komunikatywnej. To nowoczesny i skuteczny sposób nauki angielskiego i innych języków obcych. Zapewniamy Słuchaczom nie tylko atrakcyjną formułę zajęć sprzyjającą szybkiemu przyswajaniu wiedzy, ale też miłą, sympatyczną atmosferę.
 • NA CO ZWRACAMY UWAGĘ

  Nasi Słuchacze łączeni są w grupy o zbliżonym poziomie znajomości języka, dzięki czemu nauka przebiega szybciej i efektywniej

  stawiamy na małe grupy – łatwiej się uczyć w mniej licznej grupie, Słuchacze szybciej robią postępy i chętniej uczestniczą w zajęciach

  lekcje w Smart Learning są przemyślane i starannie przygotowane, prezentacja nowego słownictwa i struktur gramatycznych przebiega w angażujący Słuchaczy sposób, pamiętamy również o powtórkach i utrwalaniu materiału

  wiemy, jak ważne jest mówienie – istotną częścią lekcji są dyskusje i scenki z życia codziennego

  zajęcia prowadzone są w całości w języku angielskim

  lekcje są tak zorganizowane, by zapewnić naszym słuchaczom zróżnicowaną interakcję w trakcie zajęć, dzięki czemu maksymalnie wykorzystujemy czas przeznaczony na naukę

  słuchacze pracują w parach bądź grupach, a lektor słucha i na bieżąco poprawia ich błędy

  materiał zawarty w podręczniku wzbogacany jest ciekawymi tekstami dodatkowymi, dostosowanymi do poziomu słuchaczy

  skutecznie motywujemy do nauki i regularnie sprawdzamy postępy Słuchaczy w nauce języka poprzez powtórki, prace domowe oraz testy okresowe i końcowe

Ścieżki językowe z tą metodą:


Dla uczniów z klas 4-8, młodzieży i osób dorosłych online

Za pośrednictwem naszej platformy możesz również uczyć się online. Dołącz do grona osób, które uczą się przez Internet. Wypróbuj 1 lekcję bez zobowiązań!


WYPRÓBUJ NAUKĘ ONLINE
metody nauczania 9

angielski łomianki