angielski indywidualnie dla mlodziezy w wieku 15 19 lat

kursy angielskiego dla młodzieży
ŚCIEŻKA HIGHER
Rozpocznij skuteczną naukę języka w szkole lub online
℡ (22) 751 88 12
Slider

1
Masz pytanie? Zadzwoń!


angielski indywidualnie dla mlodziezy w wieku 15 19 lat 1

Płynna znajomość języka angielskiego jest decydującym czynnikiem, który pozwala realizować swoje hobby, dalsze plany edukacyjne w kraju i zagranicą, nawiązywać międzynarodowe znajomości. 

Kursy przeznaczone dla młodzieży w wieku od 15–19 lat stanowią kontynuację wcześniejszych poziomów. Uczniowie używają języka angielskiego jako narzędzia komunikacji. Operują szerokim zasobem słownictwa, potrafią swobodnie formułować myśli i prowadzić dialogi. Kursy rozwijają nabyte przez nich umiejętności i prowadzone są na trzech poziomach zaawansowania. . 

Uczniowie kwalifikowani są do grup z podziałem na różne poziomy zaawansowania. Postępy w nauce są na bieżąco monitorowane poprzez testy, kartkówki i egzaminy. 

Liczebność grup w Smart Learning jest mała, co sprzyja aktywacji językowej ucznia, stwarza komfort pracy w klasie oraz pozwala w pełni realizować program nauczania poświęcając wystarczająco dużo uwagi każdej osobie w grupie. Dzięki tym założeniom uczniowie Smart Learning odnoszą sukcesy językowe. 

Uczniowie rozwijają sprawność języka w formule dwutorowej. Polega ona na doskonaleniu sprawności receptywnych na platformie (czytanie, słownictwo, gramatyka, słuchanie). Umiejętności receptywne słuchacz ćwiczy sam na platformie, właściwym dla siebie tempem i intensywnością, korzystając z narzędzi, lekcji interaktywnych i dodatkowych materiałów szkoleniowych. Następnie zaznajomiony z materiałem – spotyka się na lekcji z lektorem i skuteczniej może rozwijać sprawności produktywne języka (mówienie). 

Dążymy do utrwalania autorskiego modelu dwutorowego, który pozwala ćwiczyć sprawności bierne elektronicznie, a produkcyjne – w klasie. Dzięki tym rozwiązaniom zapewniamy skuteczną naukę w optymalnej cenie.  Więcej o metodzie dwutorowej:


CELE NAUKI:

  • rozwinie umiejętność komunikowania się w sytuacjach codziennych
  • poszerzy umiejętność podejmowania dyskusji na różne tematy
  • uporządkuje znajomość gramatyki oraz słownictwa z zakresu języka ogólnego
  • udoskonali nabyte sprawności językowych (czytanie, pisanie, słuchanie, mówienie)
  • rozwinie umiejętność rozumienia autentycznych materiałów w języku drugim
  • wykształci umiejętność pracy z narzędziami cyfrowymi

MIEJSCE ZAJĘĆ

  • Smart Learning Łomianki ul. Warszawska 31
  • Smart Room Stare Babice ul. Rynek 11
  • online

OPINIE SŁUCHACZY

angielski cena 69 zł lub 49 zł za lekcję
angielski rozpoczęcie dowolny termin kursu
angielski słuchacze wiek 15-19 lat
angielski wielkość grupy jedna osoba
angielski poziomy 3 poziomy zaawansowania
angielski długość lekcji 30 min, 60 min lub 90 min
angielski liczba lekcji dowolna częstotliwość lekcji
angielski platforma w szkole lub online

ROZPOCZNIJ NAUKĘ

Zadzwoń lub wyślij formularz i umów się na placement test w szkole lub online.

tel. 22 751 88 12

Wyślij formularz


Zrób pierwszy krok do świetnej znajomości języka angielskiego.

Skontaktuj się z nami i zapisz się na kurs angielskiego w formule dwutorowej.

Telefon: 22 751 88 12
E-mail: info@smart.edu.pl

angielski online

Częste pytania