metoda audiolingwalna

Wybierz dobry sprzęt do nauki

Metoda audiolingwalna wykorzystywana w nauce języka angielskiego.

Metoda audiolingwalna to podejście do nauczania języka, które było szeroko stosowane w połowie XX wieku. Metoda opierała się na założeniu, że najlepiej uczyć się języka poprzez skupienie się na dźwiękach i wzorach języka docelowego oraz poprzez wielokrotne ćwiczenie i powtarzanie tych dźwięków i wzorców. Metoda kładła nacisk na wykorzystanie ćwiczeń i zapamiętywania, aby pomóc uczniom w przyswojeniu języka docelowego.

W metodzie audiolingwalnej uczniowie mieli słuchać i naśladować modele native speakerów, ćwicząc wymowę i intonację języka docelowego. Uznano to za niezbędne, aby pomóc uczniom osiągnąć wysoki poziom biegłości w mówieniu. Oprócz ćwiczeń ustnych metoda obejmowała również ćwiczenia pisemne i ćwiczenia gramatyczne, które miały na celu wzmocnienie dźwięków i wzorców języka.

Jedną z kluczowych cech Metody Audiolingwalnej było skupienie się na natychmiastowej korekcji błędów. Nauczycieli zachęcano do natychmiastowego i wielokrotnego poprawiania błędów uczniów, aby pomóc im przyswoić poprawne formy języka. Uznano to za kluczowe dla budowania pewności siebie uczniów i pomagania im w szybkich postępach.

Metoda audiolingwalna była szeroko stosowana w klasach językowych w połowie XX wieku, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Był postrzegany jako skuteczny sposób nauczania języków, zwłaszcza w kontekście potrzeb wojskowych i dyplomatycznych. Jednak metoda spotkała się z krytyką ze strony niektórych środowisk, które postrzegały ją jako zbyt skoncentrowaną na uczeniu się na pamięć i zbyt ograniczoną w podejściu do nauki języków.

W ostatnich latach metoda audiolingwalna została w dużej mierze zastąpiona bardziej komunikatywnym podejściem do nauczania języków, które kładzie nacisk na wykorzystanie rzeczywistych sytuacji i rozwój kompetencji komunikacyjnych. Jednak elementy tej metody, takie jak skupienie się na biegłości w mowie oraz stosowanie ćwiczeń i zapamiętywania, nadal wpływają na dzisiejsze nauczanie języków.

Podsumowując, metoda audiolingwalna była szeroko stosowanym podejściem do nauki języków w połowie XX wieku, a skupienie się na biegłości w mówieniu oraz powtarzaniu praktyki i powtarzaniu było postrzegane jako kluczowa cecha tej metody. Chociaż metoda ta została w dużej mierze zastąpiona bardziej komunikatywnymi podejściami, nadal wpływa na nauczanie języków dzisiaj.