Jak przygotować się do egzaminu maturalnego z języka angielskiego? Poradnik dla uczniów.

Jak przygotować się do matury z języka angielskiego

Jak przygotować się do egzaminu maturalnego z języka angielskiego? Poradnik dla uczniów.

Egzamin maturalny z języka angielskiego to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu uczniów w Polsce, a skuteczne przygotowanie się do niego wymaga nie tylko znajomości języka, ale także umiejętności egzaminacyjnych. Aby osiągnąć sukces, warto korzystać z różnych źródeł językowych, uczestniczyć w zajęciach, ćwiczyć rozumienie ze słuchu i czytanie ze zrozumieniem, rozwijać słownictwo i gramatykę oraz pracować nad pewnością siebie i radzeniem sobie ze stresem. Powodzenia!

Egzamin maturalny z języka angielskiego jest jednym z najważniejszych egzaminów, jakie muszą zdawać uczniowie w Polsce. Egzamin ten jest wymagany jako warunek ukończenia szkoły średniej oraz jako jeden z wymagań przy rekrutacji na studia. W latach szkolnych 2022/2023 oraz 2023/2024 wymagania egzaminacyjne dla egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym odpowiadają poziomowi B1, z dodatkowym wymaganiem B1+ w zakresie rozumienia wypowiedzi. Oznacza to, że uczniowie powinni znać podstawowe słownictwo, gramatykę i struktury języka angielskiego oraz umieć czytać i rozumieć teksty, słuchać i rozumieć wypowiedzi. Dodatkowo, powinni umieć wypowiadać się na tematy związane z codziennym życiem, np. opowiadać o swoim dniu lub zainteresowaniach.

W przypadku egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, wymagania egzaminacyjne odpowiadają poziomowi B2, z dodatkowym wymaganiem B2+ w zakresie rozumienia wypowiedzi. Oznacza to, że uczniowie muszą mieć dużo szerszą wiedzę na temat języka angielskiego, umieć posługiwać się nim na poziomie zaawansowanym i rozumieć bardziej skomplikowane teksty oraz wypowiedzi. Uczniowie powinni być w stanie pisać dłuższe teksty, np. opowiadania, recenzje czy artykuły, a także swobodnie rozmawiać na różne tematy.

W przypadku egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym, wymagania egzaminacyjne odpowiadają poziomowi B2+, z dodatkowym wymaganiem C1 w zakresie rozumienia wypowiedzi, według skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Oznacza to, że uczniowie muszą mieć bardzo dobrą znajomość języka angielskiego i umieć posługiwać się nim na poziomie zaawansowanym. Uczniowie powinni umieć pisać długie teksty na różne tematy, a także prowadzić zaawansowane dyskusje.

Warto podkreślić, że egzamin maturalny z języka angielskiego wymaga nie tylko znajomości języka, ale również umiejętności radzenia sobie w sytuacjach egzaminacyjnych, takich jak czytanie ze zrozumieniem, pisanie, słuchanie i mówienie na zadane tematy w określonym czasie. Dlatego też, warto się odpowiednio przygotować do egzaminu maturalnego z języka angielskiego.

Jak przygotować się do egzaminu maturalnego z języka angielskiego?

Uczęszczaj na lekcje języka angielskiego i aktywnie uczestnicz w zajęciach.

Korzystaj z różnych źródeł językowych, takich jak filmy, seriale, podcasty czy książki w języku angielskim.

Ćwicz rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, a także umiejętność wypowiadania się.

Rozwijaj słownictwo i gramatykę języka angielskiego poprzez systematyczne naukę.

Korzystaj z egzaminów próbnych, aby oswoić się z formułą egzaminacyjną i nauczyć się radzić sobie z ograniczonym czasem.

Pracuj nad swoją pewnością siebie i umiejętnością radzenia sobie w stresujących sytuacjach egzaminacyjnych.

Egzamin maturalny z języka angielskiego to bardzo ważne wydarzenie w życiu każdego ucznia, dlatego warto się odpowiednio do niego przygotować. Systematyczna nauka, korzystanie z różnych źródeł językowych i praca nad umiejętnościami egzaminacyjnymi to kluczowe elementy skutecznego przygotowania się do egzaminu. Powodzenia!

ZASTANAWIASZ SIĘ NAD KURSEM JĘZYKOWYM DLA SIEBIE LUB TWOICH BLISKICH?
POROZMAWIAJMY, PODPOWIEMY!