Jak przygotować się do matury z języka angielskiego? Oto przydatne wyrażenia do zrozumienia różnorodnych wypowiedzi ustnych

poznaj przydatne wyrażenia na maturę z języka angielskiego

Jak przygotować się do matury z języka angielskiego? Oto przydatne wyrażenia do zrozumienia różnorodnych wypowiedzi ustnych

Przygotowanie do matury z angielskiego wymaga umiejętności rozumienia wypowiedzi ustnych. Na egzaminie ważne jest jak reagujesz na polecenia i odróżniasz informacje o faktach od opinii, warto więc poznać przykładowe wyrażenia.

 1. Reaguje na polecenia:
 • Could you please repeat that?
 • Sure, I will do that.
 • Yes, I understand.
 • Sorry, could you speak a bit slower?
 1. Określa główną myśl wypowiedzi lub fragmentu wypowiedzi:
 • From what I understood, the main idea is…
 • I think the speaker is trying to convey that…
 • If I’m not mistaken, the key message is…
 • The most important point seems to be…
 1. Określa intencje, nastawienie i postawy nadawcy/autora wypowiedzi:
 • It appears that the speaker is trying to persuade the audience to…
 • I sense a hint of skepticism in the speaker’s tone.
 • The author’s attitude towards the topic seems to be quite positive.
 • It seems that the speaker is trying to convey a sense of urgency.
 1. Określa kontekst wypowiedzi (np. formę, czas, miejsce, sytuację, uczestników):
 • Based on the situation, I think the speaker is referring to a recent event.
 • The use of past tense suggests that the story happened in the past.
 • It’s quite clear that the conversation is taking place in a formal setting.
 • The speaker seems to be addressing a specific group of people.
 1. Znajduje w wypowiedzi określone informacje:
 • I think the speaker mentioned something about…
 • As far as I can tell, the article talks about…
 • According to the speaker, the main reason for… is…
 • It seems that the key point the author is trying to make is…
 1. Układa informacje w określonym porządku:
 • First, the speaker talked about…, then they moved on to discuss…
 • In the beginning, the author mentioned…, and towards the end of the text, they highlighted…
 • The speaker started by discussing…, and then they went on to talk about…
 • The text is structured in a way that first…, then…, and finally…
 1. Wyciąga wnioski wynikające z informacji zawartych w wypowiedzi:
 • Based on the information provided, I can conclude that…
 • It seems that the author’s main point is…, therefore…
 • After analyzing the data presented, I can infer that…
 • If we take into account all the information presented, we can assume that…
 1. Odróżnia informacje o faktach od opinii:
 • The statement presented is a fact, as it can be verified.
 • This is clearly the author’s opinion, as it’s not backed up by any data.
 • Based on the evidence presented, this is more of an opinion than a fact.
 • The author is stating a fact when they mention that…
 1. Rozpoznaje informacje wyrażone pośrednio:
 • The author seems to be implying that…
 • The speaker suggests that…
 • It’s not directly stated, but it’s heavily implied that…
 • From the context, I can gather that the author is hinting at…

ZASTANAWIASZ SIĘ NAD KURSEM JĘZYKOWYM DLA SIEBIE LUB TWOICH BLISKICH?
POROZMAWIAJMY, PODPOWIEMY!